Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

2012

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 ...  --> 

PRIECĪGUS UN SILTUS LĪGOSVĒTKUS!
21.06.2012

Lasīt vairāk ...


JĀŅU IELĪGOŠANAS PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ
20.06.2012

"Šī dieniņa, rīt dieniņa, parīt pati Jāņu diena...", saka latviešu tautas daina, bet Strenču novadā jau uzsākta priekšjāņu gatavošanās svētku pasākumiem.

Lasīt vairāk ...


PIE SEDAS KULTŪRAS NAMA TIEK IZBŪVĒTS ATPŪTAS LAUKUMS
14.06.2012

Pie Sedas kultūras nama tiek izbūvēts atpūtas laukums, kas tūristiem sniegs iespēju apstāties un nesteidzoties apskatīt Sedas pilsētas unikālo apbūvi, savukārt vietējiem iedzīvotājiem - labiekārtotu atpūtas vietu pilsētas centrā. Darbus veic SIA „Bazalts”.

Lasīt vairāk ...


KULTŪRAS AKTUALITĀTES
13.06.2012

Novada iedzīvotāju un kultūras pasākumu apmeklētāju ērtībai www.strencunovads.lv sadaļā Kultūra un Sports apakšsadaļā Strenču novada Kultūras centrs iespējams iepazīties ar kultūras un sporta pasākumu plānu tuvākajiem mēnešiem.

Lasīt vairāk ...


PIEDZĪVOSIM JĀŅUS!
11.06.2012

Gads ir izmetis loku, atgriezdamies vistuvāk saulei. Bet mēs paši? Mēs esam saules noilgojušies, tapuši gadu vecāki un atkal gaidām brīnumu: papardes ziedu uzplaukstam, rasas valgmi mūžīgam skaistumam, auglības dvesmu visā un visur. Gaidām svētkus, lai atkal paaudzes būtu kopā: lai vecie stāstītu mazajiem par Jāņu nakts burvestībām, lai sievas reizi gadā atkal liktu vainadziņu galvā, lai jaunie nereibtu tik daudz no alus kā no dziesmām, jautrām rotaļām un dančiem. Un, ja kas nav zināms, mācāmies. Darām to kopā ar saviem bērniem un mazbērniem, jo kas tad pēc 50 un 100 gadiem izstāstīs saviem bērniem un mazbērniem, kā Jāņi svinami… /Rūta Kārkliņa, K.Barona muzeja vadītāja/

Lasīt vairāk ...


IELĪGOŠANA MUZEJĀ
11.06.2012

16.jūnijā plkst. 11.00 - 15.00 uz ielīgošanu - rokdarbu izstādi un sadziedāšanos aicina PNS muzejs.

Lasīt vairāk ...


SEDAS KULTŪRAS NAMĀ PABEIGTI VĒRIENĪGI REKONSTRUKCIJAS DARBI
08.06.2012

SIA „Vidzemes Energoceltnieks” pabeidzis rekonstrukcijas darbus Sedas kultūras namā. 31.maijā, pēc cītīgas rekonstruētā nama apskates, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar saviem parakstiem apstiprināja pašvaldības būvinspektors un arhitekts, būvprojekta autors un būvuzraugs, galvenais būvuzņēmējs un pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Lasīt vairāk ...


JĒRCĒNOS TAPS DAUDZFUNKCIONĀLS SPORTA LAUKUMS
08.06.2012

Šogad, 10.aprīlī Strenču novada dome no Lauku atbalsta dienesta saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju realizēt jau otro LEADER projektu Jērcēnu pagastā „Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas sabiedrībai Jērcēnos”.

Lasīt vairāk ...


BŪSIM KOPĀ MŪSU TAUTAS SĒRU DIENĀ!
08.06.2012

Jūnijs caur laikmetu griežiem saglabās sāpīgo rētu sejā, kas iecirsta 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju, kad notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS Sibīrijas, Tālo Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem. Tauta nav aizmirsusi šos notikumus, 14. jūnijā tos atceramies ik gadu. Būsim kopā arī šogad mūsu tautas sēru dienā piemiņas vietā pie Jērcēnmuižas!

Lasīt vairāk ...


PABEIGTI JĒRCĒNU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS BŪVDARBI
07.06.2012

Pabeigti apkārtnes labiekārtošanas darbi Jērcēnu ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta ietvaros. Veicot projekta atliktos darbus, tika atjaunots grants ceļš pie privātmājām, kā arī ceļš, kas ved uz ūdens torni. Tika iesēts jauns zālājs un veikti citi teritorijas labiekārtošanas darbi. Jau pavasarī tika atjaunots asfalta segums pēc rakšanas darbiem māju pagalmos ciema centrā.

Lasīt vairāk ...


JĒRCĒNMUIŽA POŠAS VASARAS SAULGRIEŽIEM
07.06.2012

Saules ceļš atkal tuvojas vasaras saulgriežiem un mēs ejam tam līdzi. Lai pienācīgi sagaidītu vasaras krāšņākos svētkus, Jērcēnu pagastā notiek sagatavošanās darbi, kuros iesaistās Jērcēnu pagastā nodarbināto algoto pagaidu darbu strādnieki un izkaptis rokā ņem arī speciālisti.

Lasīt vairāk ...


INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM PAR KONCERTU
07.06.2012

Sekojot iepriekšējai informācijai, Strenču kultūras namā 8. jūnijā bija paredzēts Noras Bumbieres fonda koncerts - pavasarīga dziesmu spēle NOPIETNI - PA JOKAM. Diemžēl, skatītāju nepietiekošās intereses dēļ koncerts 8. jūnijā NENOTIKS. Tas ir PĀRCELTS UZ SEPTEMBRI.

Lasīt vairāk ...


DUETS SANDRA KONCERTĒS JĒRCĒNMUIŽĀ (atkārtota informācija)
07.06.2012

7. jūnijā plkst. 19.00 Jērcēnmuižā uz koncertu "LAIKA SLOTA" aicina DUETS SANDRA. Ieeja Ls 2,-

Lasīt vairāk ...


ORGANIZĒ EKSKURSIJU UZ VENTSPILI
04.06.2012

22. un 23. augustā novada pensionāri un invalīdi tiek aicināti doties ekskursijā uz Ventspili. Izmantojiet iespēju paviesoties pilsētā ar rītdienu!

Lasīt vairāk ...


STRENČU MŪZIKAS SKOLA AICINA
04.06.2012

Tu labprāt dziedi, klausies mūziku un vēlies iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu? Tevi gaida Strenču mūzikas skola ar atsaucīgiem un aizrautīgiem skolotājiem, kuri palīdzēs apgūt instrumentu spēli.

Lasīt vairāk ...


STRENČU NOVADA BĒRNU SVĒTKI "SARKANGALVĪTES PASAKĀ..." ATCELTI! (atkārtota informācija)
02.06.2012

3.jūnijā plkst. 10.00 Sedas pilsētas stadionā pareedzētie Strenču novada BĒRNU SVĒTKI "Sarkangalvītes pasakā..." ATCELTI UZ AUGUSTA MĒNESI, sakarā ar auksto un nelabvēlīgo laiku. Atvainojamies apmeklētājiem!

Lasīt vairāk ...


DISKUSIJA STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAI
01.06.2012

30. maijā ikviens interesents tika aicināts uz sarunu par Strenču novada attīstību un mazās uzņēmējdarbības uzsākšanu. Ikviens, kurš apmeklēja šo pasākumu Strenču kultūras namā, varēja uzzināt daudz jauna par Strenču novada attīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Kopā ar pašvaldības speciālistiem bija iespēja diskutēt arī par Strenču tranzītielas 2.kārtas rekonstrukcijas projekta īstenošanu.

Lasīt vairāk ...


PABEIGTS SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS
01.06.2012

Līdz ar maija beigām ir pabeigts arī Sedas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts „Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110, noslēgta 12.07.2010.).

Lasīt vairāk ...


SARUNA PAR NOVADA SVĒTKIEM
31.05.2012

2012. gada 14. jūnijā plkst. 11.00 Strenču kultūras namā uz sarunu par NOVADA SVĒTKU NORISI tiek aicināti sapulcēties visi novada pašdarbības kolektīvu vadītāji.

Lasīt vairāk ...


TURPINĀS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTA "VIA HANSEATICA" IEVIEŠANA
31.05.2012

22. un 23.maijā Igaunijā norisinājās projekta "Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu "Via Hanseatica" tūrisma maršruta izstrādē" ("Via Hanseatica") darba grupas sanāksme. Tajā piedalījās arī Strenču novada pašvaldības Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste Ilona Pinzule.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 ...  --> 
Kategorijas
Aktualitātes (41)
Aktualitātes; Izglītība (328)
Aktualitātes; Kultūra (592)
Aktualitātes; Uzņēmējdarbība (52)
Aktualitātes; Projekti (236)
Aktualitātes; Sports (153)
Aktualitātes; Daba (25)
Aktualitātes; Pašvaldība (317)
Aktualitātes; Bibliotēkas (232)
Aktualitātes; Sabiedrība (689)
Aktualitātes; Tūrisms (26)
Aktualitātes; Biedrības (61)
Aktualitātes; Veselība (60)
Aktualitātes; Policija (1)
Aktulitātes; Sports (1)
Aktualtātes; Sports (1)
Aktualitātes;Veselība (1)
Aktulitātes; Sabiedrība (1)
Arhīvs
2017 (395)   
2016 (454)   
2015 (497)   
2014 (434)   
2013 (460)   
2012 (352)   
2011 (255)