Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

2011

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ...  --> 

PAR GROZĪJUMIEM REĢIONĀLAJOS STARPPILSĒTU NOZĪMES MARŠRUTOS AR 1. SEPTEMBRI
22.08.2011

No valsts SIA „Autotransporta direkcija” saņemtā informācija par grozījumiem reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos. Izmaiņas stājas spēkā ar 1. septembri.

Lasīt vairāk ...


KĀZU GODI VIDZEMES SĒTĀ
12.08.2011

Svētdien, 14.augustā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vidzemes sētā notiks Vidzemes novada dienas folkloras kopu sarīkojums „Kāzu godi Vidzemē”. Šajā pasākumā kāzu godu tradīcijas izdziedās un izdejos 18 Vidzemes folkloras kopas, arī Strenču novada Jērcēnu pagasta folkloras kopa "Mežābele".

Lasīt vairāk ...


BĒRNĪBAS SVĒTKI
12.08.2011

Strenču novada BĒRNĪBAS SVĒTKI notiks 13. augustā plkst. 11.00 Jērcēnu tautas namā, Jērcēnmuižā.

Lasīt vairāk ...


20. AUGUSTĀ SEDAS PILSĒTAI - 20
11.08.2011

20. augustā Sedas pilsētā būs svētki, jo pilsēta svinēs savu 20. dzimšanas dienu. Svētku organizatori piedāvās plašu dienas programmu sākot no iepirkšanās svētku tirdziņā līdz pat krāšņai uguņošanai naksnīgajās augusta debesīs, ko pilsētas iedzīvotājiem un svētku viesiem dāvinās A/S Seda. Tirgotāji aicināti pieteikties pa tālruni 64715610.

Lasīt vairāk ...


IELŪDZ KRISTĪNE
10.08.2011

19. augustā plkst. 17:00 uz tikšanos Jērcēnu tautas namā ielūdz Kristīne Šomase.

Lasīt vairāk ...


NAKTS VOLEJBOLS PLĀŅOS
10.08.2011

13. augustā plkst. 18:00 pie Plāņu tautas nama notiks sacensības NAKTS VOLEJBOLĀ. Aicināti gan sportisti, gan līdzjutēji!

Lasīt vairāk ...


LABAS PIEREDZES PIEMĒRS
10.08.2011

Savā pieredzē Valsts izglītības aģentūras GRUNDTVIG projekta ietvaros organizētajā darbnīcā, kas notika Ungārijā pie Balatona ezera, dalās Strenču novada iedzīvotāja Jeļena Kaļiņina.

Lasīt vairāk ...


FOTO IZSTĀDE "MĀJUPCEĻŠ"
09.08.2011

Strenču novada svētku laikā atklāto V.Lazdiņa fotoizstādi "MĀJUPCEĻŠ" Strenču kultūras namā apmeklētājiem iespējams aplūkot līdz 15. augustam darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00

Lasīt vairāk ...


STRENČU NOVADS - SAKOPTA, ZAĻA UN DROŠA TERITORIJA AR AUGSTU DZĪVES LĪMENI
08.08.2011

Novada laikrakstā „Mūsu novada vēstis” un interneta vietnē www.strencunovads.lv pusotru mēnesi iedzīvotājiem bija iespējas paust savu viedokli par pašreizējo dzīves kvalitāti novadā un iespējamajām turpmākās attīstības vīzijām. Anketu sagatavošanas darbus un datu apkopošanu veica Strenču novada attīstības programmas izstrādātāji SIA „Grupa 93”. Paldies iedzīvotājiem par lielo atsaucību un sava viedokļa izteikšanu! Kopā mēs varam veidot savu dzīves vidi labāku!

Lasīt vairāk ...


PIETURAS PUNKTI STRENČU NOVADA SVĒTKOS (papildināts)
05.08.2011

Strenču novada svētku apmeklētājus sagaida dažādi pārsteigumi - klasiski, azartiski, romantiski un jautri. Par dažiem svētku pieturas punktiem piedāvājam izlasīt vairāk.

Lasīt vairāk ...


SVINĒSIM STRENČU NOVADA SVĒTKUS! (atkārtota informācija)
05.08.2011

6. augustā Strenču novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sadarbības partnerus un viesus svinēt Strenču novada svētkus. Dzīvē daudz kas mainās, bet svētki paliek un ir ļoti gaidīti. Priecāsimies redzēt Jūs svētku dalībnieku vidū!

Lasīt vairāk ...


JAUNJELGAVAS KOLĒĢU VIZĪTE STRENČU NOVADĀ
04.08.2011

Vakar, 3. augustā Strenču novadā viesojās kolēģi no Jaunjelgavas novada pašvaldības. Viņu galvenā interese bija apmeklēt Saieta namu Jaunklidzī, taču viņi bija priecīgi paciemoties arī citās Strenču novada vietās.

Lasīt vairāk ...


SATIKSMES ORGANIZĀCIJA STRENČU PILSĒTĀ NOVADA SVĒTKU LAIKĀ
04.08.2011

Strenču novada svētku laikā 6. augustā no plkst. 6:00 - 16:00 Strenčos būs satiksmes ierobežojumi. Aicinām iepazīties ar pievienoto informāciju.

Lasīt vairāk ...


STRENČU NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJU IZVEIDOŠANA
02.08.2011

Strenču novada vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, nojauna izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas Nr.889 Strenču v-sk, Nr. 886 Sedas pilsētas pārvaldē, Nr. 897 Jērcēnu tautas namā, Nr.903 Jaunklidža saieta namā, un Nr. 902 Plāņu pagasta pārvaldē - katru septiņu locekļu sastāvā, un izsludina pieteikšanos uz vēlēšanu iecirkņu locekļu kandidātiem.

Lasīt vairāk ...


KAPU SVĒTKI STRENČU KAPOS
22.07.2011

Kapu svētki Strenču kapos notiks 7. augustā plkst. 15.00

Lasīt vairāk ...


TURPINĀSIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAS DARBI STRENČOS
22.07.2011

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2011.gada 28.jūnijā izdeva Atzinumu Nr.323 par ERAF projekta iesniegumā „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051) ietverto nosacījumu izpildi, uz kā pamata Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sagatavojusi vienošanos ar Strenču novada domi par minētā projekta ieviešanu.

Lasīt vairāk ...


PABEIGTI DARBI PROJEKTĀ "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU PILSĒTĀ, 2. ETAPS"
19.07.2011

Īstenojot projektu, Strenču pilsētā izbūvēts jauns ūdensvads 2814.74 m garumā, rekonstruētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un izbūvēts pazemes ūdens rezervuārs. Rezultātā ir uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un piegāde patērētājiem. Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi 2979.29 m garumā un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas Baznīcas, Slimnīcas un Stacijas ielās. Projekta ietvaros iegādāts pārvietojamais ģenerators, lai izbūvētajām iekārtām nodrošinātu elektroenerģijas padevi tās pārtraukuma gadījumos. Projekta rezultātā vairākām mājsaimniecībām radīta iespēja pieslēgties gan centralizētajam ūdensvadam, gan kanalizācijas tīkliem. Līdz ar to 73 % vai 1074 iedzīvotāji nodrošināti ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, bet 78 % jeb 1144 iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izmantot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus.

Lasīt vairāk ...


HIPOTĒKU BANKAS KLIENTU KLUBS "MĒS PAŠI" IZSLUDINA JAUNU PROJEKTU KONKURSU
14.07.2011

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka" klientu klubs „Mēs paši" izsludina projektu konkursu Vidzemes reģionā, tai skaitā, Smiltenes, Valkas, Strenču, Valmieras un Sedas pilsētās, novadu pagastos, kurā aicina piedalīties ikvienu - fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Lasīt vairāk ...


TEĀTRA IZRĀDE JAUNKLIDŽA SAIETA NAMĀ
11.07.2011

16. jūlijā plkst. 20.00 Jaunklidža Saieta namā - J. Ziemeļnieka Strenču TT izrāde, veidota pēc A. Čehova viencēlienu motīviem "Traģiķis pret paša gribu" un "Jubileja".

Lasīt vairāk ...


NAKTS VOLEJBOLA TURNĪRS
11.07.2011

16. jūlijā plkst. 19.00 pie Plāņu tautas nama - NAKTS VOLEJBOLA TURNĪRS. Aicinām veidot komandas un piedalīties spēlē. Līdzi ņemt cienastu un labu garastāvokli.Pēc spēles būs arī mūzika.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ...  --> 
Kategorijas
Aktualitātes (41)
Aktualitātes; Izglītība (328)
Aktualitātes; Kultūra (592)
Aktualitātes; Uzņēmējdarbība (52)
Aktualitātes; Projekti (236)
Aktualitātes; Sports (153)
Aktualitātes; Daba (25)
Aktualitātes; Pašvaldība (317)
Aktualitātes; Bibliotēkas (232)
Aktualitātes; Sabiedrība (689)
Aktualitātes; Tūrisms (26)
Aktualitātes; Biedrības (61)
Aktualitātes; Veselība (60)
Aktualitātes; Policija (1)
Aktulitātes; Sports (1)
Aktualtātes; Sports (1)
Aktualitātes;Veselība (1)
Aktulitātes; Sabiedrība (1)
Arhīvs
2017 (395)   
2016 (454)   
2015 (497)   
2014 (434)   
2013 (460)   
2012 (352)   
2011 (255)