Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Svētku dievkalpojums - 19. novembrī
14.11.2017


19. novembrī plkst. 14.00

Strenču ev.lut. baznīcā 

DIEVKALPOJUMS

piedalās pianists GINTS BĒRZIŅŠ

un tenors  MIERVALDIS JENČS
 
      Atpakaļ