Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

BIEDRĪBAS "KĀRE" AKTIVITĀTES
17.05.2011


 Strenču  novada Plāņu  pagasta biedrība „Kāre” piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)  atklātā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” . Projekts tika atbalstīts, un tā kopējās izmaksas – 18844.89 lati, no kurām 10% līdzfinansē Strenču novada dome.
Projekts top LEADER aktivitāšu ietvaros. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.
LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Projekta mērķis ir nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību iedzīvotājiem. Projekta gaitā tiek remontētas telpas Plāņu tautas nama 2. stāvā. Projekts paredz estētiskas vides sakārtošanu un jaunu saieta telpu radīšanu, no kurām viena telpa tiks izmantota pensionāru un ģimeņu vajadzībām, bet otra – jauniešu un bērnu vajadzībām. Pilnībā pārveidota ir kāpņu telpa un no jauna radīta izstāžu zāle, kas Plāņu pagastā ir jaunums. Projekts tiks īstenots līdz 2011. gada novembrim.


Informē Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

                                Vairāk fotogrāfijas par projekta gaitu sk. Galerijā 
      Atpakaļ