Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

DALĀMIES PIEREDZĒ
09.05.20116. maijā, lai klātienē iepazītos ar „Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu – realizēto četru bibliotēku - Jērcēnu, Staiceles, Brocēnu , Viesatu sadarbības projekta „Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” realizācijas gaitu, Jērcēnu pagasta bibliotēkā  viesojās Mortensona centra direktores vietniece Susan Schnuer un KIS (Valsts aģentūra  "Kultūras informācijas sistēmas" ) pārstāvji – direktora vietniece Sandra Ozoliņa un BMGF (Bila & Melindas Geitsu fonda )  projekta koordinatores  Līga Māsēna un Inga Niedra.
Vizītes mērķis bija iepazīties ar projekta norises gaitu, tiekoties ar projekta darba grupu Staiceles pilsētas bibliotēkā, kā arī analizēt un izvērtēt 2010.gada rudenī ASV Illinoisas universitātē apmācību programmā gūtās atziņas un teorētisko zināšanu reālo pielietojumu, strādājot Latvijas publiskajās bibliotēkās. 
  Susan Schnuer un KIS pārstāvji viesojās arī Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā, jo bija patiess prieks parādīt, ka šajos sarežģītajos laikos arī Latvijas lauku pagastā ir uzcelta bibliotēka, kas ir moderna un laikmetīga. Jaunklidža bibliotēka tika atklāta 2010.gada 30. oktobrī, kad es tikko biju atgriezusies no apmācībām ASV. Ieraugot šo jauno bibliotēku mūsu novadā, es vilku paralēles ar Amerikā redzēto, un tas mani pārsteidza, un klusībā vēlējos, lai to redzētu arī Mortensona centra pārstāvji, kas mūs iepazīstināja ar Amerikas mazajām lauku bibliotēkām....un izskatās atliek tikai vēlēties un apstākļu sakritības dēļ tas arī notika.
  Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante iepazīstināja viesus ar bibliotēkas celtniecības gaitu no idejas līdz realizācijai, kā arī foto prezentācijā parādīja, cik ļoti nepieciešama un gaidīta vietējiem iedzīvotājiem ir bijusi jaunā bibliotēka. Amerikas viešņu patiesi pārsteidza, ka Latvijā šāda bibliotēka ir uzcelta, viņu priekšstatiem un izmēriem, salīdzinoši mazam iedzīvotāju skaitam. Mēs vērsām uzmanību, ka Latvijas sociāli ekonomiskie apstākļi ir citādi nekā Amerikā un vietējiem iedzīvotājiem būtu neiespējami apmeklēt bibliotēku, kas atrodas tālu no viņu dzīves vietas. Līga vērsa uzmanību uz pārņemtajām idejām, ko viņa bija izmantojusi iekārtojot jauno bibliotēku, tās viņa bija noskatījusi prezentācijā par ASV bibliotēkām , ko rādīju kolēģiem atgriežoties no mācībām.
  Jērcēnos parādījām Jērcēnmuižas kompleksa klēti, kurā ir izveidota izstāžu zāle un ir vienošanās ar ēkas saimniekiem – mednieku klubu, ka realizējamā projekta „Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” noslēguma izstāde un diskusija notiks šajās telpās. Viesi novērtēja vietējās sabiedrības aktivitātes projektu realizēšanā, piesaistot finansējumu un sakopjot kultūrvēsturisko mantojumu.
  Tālāk mūsu ceļš veda uz Staiceles pilsētas bibliotēku, kur mana sadarbības partnere projekta ietvaros Anita Strokša, bija paspējusi , atgriežoties no ASV realizēt projektu remontējot bērnu literatūras nodaļu, patīkami bija atzīmēt, ka daudz ideju bija izmantojusi no tā , kas bija noskatītas viesojoties ASV publiskajās bibliotēkās. Mums bija patiess prieks piedalīties bērnu nodaļas atvēršanas svētkos, redzējām cik patiesi iepriecināti bija bērni par jaunajām, košajām telpām un atbilstošo iekārtojumu bērnu stūrītī ar nelielu skatuvīti, mīkstajiem sēžampufiem un dīvānu.
 Prieks, ka varam lēnām pārņemt pieredzi no ASV un ieviest, piemērojot mūsu situācijai un apstākļiem. 
              Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse.

 
      Atpakaļ