Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

ZAAO AKCIJA "NODOD BEZ MAKSAS UN PASARGĀ MEŽU!" STRENČU NOVADĀ
09.05.2011


 Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas akciju.

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk ZAAO) jau kopš 2006.gada nogales iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē piedāvā iespēju legāli atbrīvoties un arī bez maksas regulāri savākt sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (turpmāk EEIA) no katras privātmājas vai daudzdzīvokļu mājas, tikai piezvanot un piesakot to aizvešanu. 2011.gada 26.maijā Strenču novadā tiek rīkota EEIA savākšanas akcija „NODOD BEZ MAKSAS UN PASARGĀ MEŽU!„
Akcijas laikā iedzīvotājiem būs iespēja atbrīvoties no visām sadzīvē izmantotajām un vairs nederīgām elektroniskajām lietām, kuras tika darbinātas ar elektrību vai baterijām, piemēram: sadzīves tehnika - ledusskapis, televizors, gāzes vai elektriskā plīts, veļas un trauku mazgājamā mašīna, dators, putekļu sūcējs, ūdens vārāmā kanna utt.
Akcija notiks 2011.gada 26. maijā . Tās ietvaros bez maksas tiks vākti neizjaukti EEI atkritumi.
Strenču novadā, katra pagasta centrā noteiktā laikā stāvēs ZAAO automašīna, kur varēs nodot EEIA:
26.05.2011. plkst.9.00-9.20 - Plāņu pagastā – laukumā pie autobusu pieturas,
plkst.9.40-10.00 - Plāņu pagastā, Jaunklidzī – laukumā pie veikala,
plkst.10.40-11.00 – Sedā- laukumā pie daudzdzīvokļu mājas Dārza 14,
plkst.11.40-12.00  - Jērcēnu pagastā – laukumā pie „Liepugatvēm”,
plkst.12.10-12.30 - Jērcēnu pagastā, Jaunjērcēnos – pie bijušās katlu mājas,
plkst.13.00-13.20 - Strenčos – laukumā pie EKO punkta, Ziemeļnieka ielā 1a.
Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams pašiem nogādāt EEIA uz pagasta centru , līdz 24.05.2011. ir jāpiezvana uz ZAAO tālruņa numuru 26132288 un jāpiesaka sava adrese. Pēc pieteikuma ZAAO transports aizbrauks uz katru privātmāju un bez maksas aizvedīs neizjauktus nolietotos EEI atkritumus.
Savukārt tiem trīs iedzīvotājiem, kuri paši atvedīs vislielāko apjomu ( vērtēts tiks pēc svara) nolietotos EEIA uz pagasta centru, ZAAO ir sagādājis pārsteiguma balvas.

Tāpat atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs savus EEI atkritumus bez maksas var vest uz kādu no EKO laukumiem Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 vai Beātes ielā 47, saskaņojot sev izdevīgāko laiku ar laukumu darba laiku.
ZAAO brīdina, ka pieņemta tiks tikai neizjaukta sadzīves tehnika!

G.Gailuma
26132288 
      Atpakaļ