Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

LIELAJĀ TALKĀ PAVEIKTAIS
03.05.2011


    Sestdien, 30. aprīlī visā Latvijai notika  Lielā Talka. Jau ceturto gadu uz šo pasākumu tiek aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs, lai kādu dabas stūrīti padarītu pievilcīgāku, tīrāku, sakoptāku. Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Ar katru gadu Lielās Talkas mērķi nedaudz mainās, - sākotnēji tika vākti atkritumi, bet šogad talkas akcents bija Vides izglītība. Priecē tas, ka no ikgadējās atkritumu vākšanas talka pamazām pārtop par vides labiekārtošanu un estētisku veidošanu.

   “Pēc garās ziemas, pavasaris ir laiks, kurš rosina darboties, savākt dabas un ne tikai dabas radīto... Katrs pasauli un lietas ap sevi redzam savādāk. Lielā talkas diena ir brīdis un iespēja, kurā tad arī katrs varam mēģināt ap sevi veidot tādu „pasauli”, kādu vēlamies,” saka novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons. “Piedalījos talkā arī pats, tāpēc šoreiz izpalika visu dalībnieku apciemošana no manas puses. Esmu ļoti priecīgs un gandarīts par iedzīvotāju atsaucību novada teritorijas sakopšanā, par paveikto, par attieksmi.Talkotāju acīs pamanīju dzirksti, lepnumu, aizrautību, gandarījumu un ļoti pozitīvu attieksmi. Un varbūt tā ir patiesā mūsu talkas vērtība?!Paldies visiem tiem, kas savās mājās, darba vietās, ielās un ceļos, parkos un pļavās padarīja mūsu apkārtni tīrāku un skaistāku! Paldies, tiem, kuri ir apsolījuši palīdzēt arī pēc Lielās talkas! Turēsim savu sētu un apkārtni sakoptu visa gada garumā un uz tikšanos 2012!”

    Strenču novadā Lielajā Talkā strādāja 200 talcinieku, kas paveica lielus darbus visā novada teritorijā. Strenčos lielākie darbi notika birzītē Miera un Parka ielu krustojumā, kur tuvākajā nākotnē iedzīvotāji ir plānojuši ierīkot “Sūnu ciema atpūtas parku”. Šī mērķa sasniegšanai ir iesniegts projekts finansiālā atbalsta gūšanai Biedrībai “Lauku partnerība Ziemeļgauja”. Projekta rezultātā sakoptajā birzītē tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm, slidkalniņu u.c. rotaļu ierīcēm. Sporta zonā iecerēts ierīkot volejbola un basketbola laukumu, bet atpūtas zonā – ugunskura vietu, soliņus u.c.Darbus birzītē vadīja Zaiga Rožlapa. Talcinieki Daigas Beitikas vadībā strādāja arī pie Strenču kultūras nama, kur tika nolīdzināta zeme un iesēts zālājs. Novada domes darbinieki kolektīvi sakopa meža parku pie nama Valkas ielā 16, iztīrot pamežu un novācot vecās lapas, krāsainībai dobēs tika iestādītas puķes. Visās talkās aktīvi piedalās Strenču politiski represēto biedrības biedri Dzintras Lezdiņas vadībā, arī šoreiz viņi rūpējās, lai sakoptu 1949. gada upuru piemiņas vietu Strenču stacijā. Tika novāktas lapas un iestādīti dekoratīvie krūmi. SIA “Ziemeļu nafta” darbinieki sakopa sava uzņēmuma apkārtni, uz talku aicināja Sandra Balode. Strenču novada vidusskolas jaunāko klašu skolēni strādāja jau piektdien un sakopa birzīti pie Mūzikas skolas.
    Sedas pilsētā varēja vēlēties lielāku iedzīvotāju atsaucību, jo Lielās Talkas dienā, diemžēl, ieradās tikai 3 talcinieki, Sedas skolēni talkoja jau piektdien. Talkas atbildīgais Vladimirs Jevsejevs informē, ka pilsēta ir sakopta un sakopšanas darbi turpināsies arī tuvākajās dienās. Lielu paldies ir pelnījis Sedas iedzīvotājs Josifs Sadovskis, kurš nesavtīgi jau daudzus gadus strādā pie mājokļu gatavošanas spārnotajiem draugiem. Talkas dienā tika uzstādīti vairāki putnu būrīši pie domes ēkas Valkas ielā 16, kur būs jauna mājvieta strazdiem, zīlītēm, bet viena māja pūcei tika aizvesta uz Jērcēnmuižas parku, kur dzīvo pūces. 
    Plāņu pagastā tika piepildīts rekordliels skaits dzelteno maisu ar atkritumiem – 380 maisi, jo neliela grupiņa- 16 talcinieku Viktora Kudinova vadībā satīrīja ilgākā laika periodā izgāztos sadzīves atkritumus bijušās fermas teritorijā aiz daudzdzīvokļu mājām. Tas patiešām ir milzīgs veikums. Jaunklidža iedzīvotāji Aivara Mateusa vadībā talkas dienā rūpējās, lai Saieta nama apkārtne kļūtu vēl skaistāka – lasīja akmeņus, līdzināja zemi, stādīja puķes.
    Jērcēnu pagastā strādāja vairākas talcinieku grupas Kārļa Kārkliņa vadībā. Darbs noritēja Jērcēnmuižas parkā, tika uzbūvēts jauns tiltiņš uz Saulgriežu saliņu, sakopta Zaļā meža taka, iestādītas puķes pie Jērcēnmuižas, satīrītas ceļmalas visā pagasta teritorijā. Ģimenes atbalsta centra vadītāja Līvija Pinzule ar saviem talciniekiem sakopa centra apkārtni un ceļmalas. Bērniem bija noorganizētas arī izglītojošas aktivitātes, visi kopā noskatījās filmu “Kā nepiesārņot mežu”.
    Liels paldies visiem Lielās Talkas atbildīgajiem un visiem talciniekiem, kas pielika savu roku, lai pasaule mums apkārt kļūtu tīrāka un sakoptāka, jo vide, kurā mēs dzīvojam, var par mums daudz pastāstīt. Lielās Talkas aktivitātes parāda to, cik daudz mums rūp mūsu mājas un cik mēs esam atbildīgi par notiekošo sev apkārt. Uz tikšanos Lielajā talkā 2012!

Ginta Gailīte, Lielās Talkas koordinatore Strenču novadā.

Foto - www.ziemellatvija.lv

  
 
      Atpakaļ