Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

8. MAIJS - MĀTES DIENA (papildināts)
04.05.2011


Strenču novada māmiņas mīļi gaidītas Mātes dienai veltītajos koncertos 

6. maijā plkst. 13.30 Plāņu tautas namā

             plkst. 16.00 Jērcēnu tautas namā

8. maijā plkst. 13.00 Strenču ev. lut. baznīcā
Mātes dienai veltīts koncerts
"Māmiņ šodien tava diena..."

Koncertus sniedz Strenču mūzikas skolas audzēkņi.

6. maijā plkst. 10.00 Sedas veco ļaužu centrā koncertu Mātes dienai "Ziedu sveiciens" sniegs Plāņu tautas nama pašdarbnieki.

Mīļus svētkus visām māmiņām!
 
      Atpakaļ