Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

NOSLĒDZIES PROJEKTS "KVALITATĪVAI DABASZINĀTŅU APGUVEI ATBILSTOŠAS MATERIĀLĀS BĀZES NODROŠINĀŠANA STRENČU VIDUSSKOLĀ"
29.04.2011


  Projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Strenču vidusskolā" ietvaros piesaistītais finansējums 98 393LVL izlietots dabaszinātņu ( ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu modernizācijai, veikta kabinetu renovācija un iegādāts moderns, mūsdienīgai mācību priekšmetu apguvei piemērots aprīkojums.

 Skolēniem un skolotājiem iegādāta  datortehnika ar dabaszinātņu apguvei piemērotām datorprogrammām, interaktīvās tāfeles, iekārtas un mēraparāti (piemēram, spektroskops, multimetrs, stereomikroskops u.c.), ķīmiskās vielas un daudzveidīgi uzskates materiāli.

  Projektā ir iegādāti vairāk kā 600 vienības mācību līdzekļi, kurus var grupēt šādās nosacītās daļās:

1. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai.
2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā.
3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā.
4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā.
5. Modeļi matemātikas kabinetam.
6. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.

Diemžēl, situācija darba tirgū liecina, ka trūkst dabaszinātņu un matemātikas nozares profesiju pārstāvju - zinātnieku, inženieru, tehnologu. Jaunieši maz izvēlas studēt eksakto nozaru studiju programmas. Šī projekta ieguvums nenoliedzami ir mūsdienīgi, moderni, mācību līdzekļi, kurus izmantot mācību darbā varētu būt ikviena skolēna un pedagoga sapnis. Skolotāja L.Beiša demonstrējot krāsainos ģeometrijas figūru modeļus atzinās, ka viņas sapnis ir piepildījies, jo strādāt ar šādiem modeļiem ir nesalīdzināmi vieglāk un saistošāk. Strenču vidusskolas skolēni, kuri jaunos mācību līdzekļus jau ir paspējuši iemēģināt, atzinuši par interesantiem un novērtējuši kā ievērojamus palīgus mācību procesa pilnveidošanā. Cerams, ka šīs modernās iespējas piesaistīs Strenču vidusskolai jaunus interesentus, kuri savu nākotnes profesiju saistīs ar bioloģiju, matemātiku, ķīmiju u.c. dabaszinātnēm.

"Augstu vērtējot stabilitāti izglītībā, vienlaikus vēlos uzsvērt, ka līdz ar straujajām pārmaiņām apkārtējā pasaulē, likumsakarīga ir mērķtiecīga un sistēmiska izglītības sistēmas pilnveide un attīstība. Izglītības modernizācija vienmēr bijusi aktuāla, tā ir mūsu laika diktēta prasība un nepieciešamība, jo ne velti paruna saka – neierobežojiet savu bērnu mācībās ar to, ko jūs mācījāties, jo viņi ir dzimuši citā laikā," uzskata skolotājs J.Vaivods.

Skolotāja L.Beiša demonstrē jaunos ģeometrijas figūru modeļus

Skolotājs J.Vaivods demonstrē, cik viegli iepazīt cilvēka ķermeņa uzbūvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Atpakaļ