Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

INFORMĀCIJA PAR LIELO TALKU 30. APRĪLĪ
30.04.2011


 

Jau ceturto gadu Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti brīvprātīgi piedalīties Lielās Talkas aktivitātēs. Kustība šo četru gadu laikā ir vērsusies plašumā. Aicinām arī mūsu novada iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties talkas kustībā 30. aprīlī no plkst. 9.00 – 15.00

Strenčos – talcinieki tiek gaidīti plkst. 9.00 birzītē (Miera un Parka ielu krustojumā), kur notiks atpūtas un sporta zonas iekārtošana. Talkas atbildīgā – Zaiga Rožlapa, t. 29492776. Darbs notiks arī citās pilsētas vietās – kultūras nama apkārtnē, atbildīgā Daiga Beitika, t. 29243391, brīvdabas estrādē, pie novada domes ēkas Valkas ielā 16. Jaunāko klašu skolēni sakops birzīti pie Mūzikas skolas. Represēto biedrības Strenču nodaļas biedri strādās stacijas apkārtnē un sakops piemiņas vietas apkārtni. Talkas atbildīgā – Dzintra Lezdiņa, t. 29361073 SIA "Ziemeļu nafta" darbinieki sakops sava uzņēmuma apkārtni, atbildīgā Sandra Balode, t. 26387755.

Sedā – talcinieki tiek aicināti pulcēties plkst. 9.00 pie pilsētas pārvaldes ēkas. Talka norisināsies visā pilsētā, tiks sakopta karjera apkārtne un turpināsies atpūtas vietas iekārtošana, darbi norisināsies stadiona apkārtnē un citur pilsētā. Talkas atbildīgais Vladimirs Jevsejevs, t. 28625807 Sedas skolēni piedalīsies pilsētas sakopšanas darbos, bet skolotāji  dosies sakopt Oliņu avota teritoriju.

Jērcēnu pagastā – talcinieki tiks gaidīti pie Jērcēnmuižas plkst. 9.00, lai strādātu pie Jērcēnmuižas parka labiekārtošanas darbiem un Zaļās meža takas sakopšanas. Talkas atbildīgais Kārlis Kārkliņš, t. 26114866. Ķeižos talcinieki tiek aicināti sakopt Ģimenes atbalsta centra “Liepugatves” apkārtni un ceļa malas. Talkas atbildīgā – Līvija Pinzule, t.28766917

Plāņu pagastā – talcinieki tiks gaidīti plkst. 9.00 pie Plāņu pagasta pārvaldes ēkas, lai sakoptu Vijas upes krastus. Talkas atbildīgais – Viktors Kudinovs, t. 26297520. Jaunklidzī notiks darbs pie Saieta nama apkārtnes labiekārtošanas. Talkas atbildīgais – Aivars Mateuss, t. 26373684

Kā jau tika informēts, Lielās Talkas maisi šogad būs dzeltenā krāsā, un tikai šajos maisos tiks pieņemti talkas atkritumi. Maisi ir ceļā pie mums, un tos varēs saņemt pie talkas atbildīgajiem talkošanas vietās. Citur maisus šogad saņemt nevarēs. Arī par darba cimdiem jāparūpējas pašiem talciniekiem. Pilnīgi piekrītu LPS priekšsēža A.Jaunsleiņa vēlējumam - Lai mums visiem kopā izdodas Lielo Talku pārvērst par kopīgu vides labiekārtošanu un apzaļumošanu, nevis ikgadēju dabā izmestu atkritumu vākšanu!

Ginta Gailīte, Lielās Talkas koordinatore Strenču novad

 


 
      Atpakaļ