Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

MĒS SEDAI
21.09.2011


     Nīderlandiešu apvienība „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” 1978. gadā iesāka projektu Kern met Pit – Sabiedrība ar dvēseli. Tā aicinot iedzīvotājus pašu spēkiem uzlabot savu vidi un savas dzīves kvalitāti.
   Laiks gāja,  apvienība darbību paplašināja, iesaistot konkursos citas Eiropas valstis. Latvijā šis konkurss notiek jau 6. gadu.
   Dzīves kvalitāti ietekmē dažādi faktori. Pirmkārt, būtiska ir katra cilvēka personīgā situācija: vai esam paēduši, vai mums ir mājas, ģimene, draugi…? Tas viss ir ļoti svarīgi, bet ar to nepietiek. Jo mēs dzīvojam sabiedrībā un apkārtējā vide veido mūsu dzīves kvalitāti. Konkursa rīkotāji uzskata, ka daudz ko iedzīvotāji spējīgi īstenot paši. Viņi dod tikai finansiālu atbalstu izejmateriālu iegādei.
Realizētie projekti ilgtermiņā veido pozitīvu, saimniecisku attieksmi pret sabiedriskām vērtībām, jo nav vēlmes bojāt kaut ko paša gatavotu. 
   Sedas neformālā grupa „Par labāku vidi” izturēja šo konkursu un ieguva Ls 700 izejmateriālu iegādei Sedas PII rotaļu laukuma un Sedas bibliotēkas teritorijas sakārtošanai. Par šo naudu iegādājāmies - krāsas, kokmateriālus, stiprinājumus, skrūves, atkritumu urnu, jumta segumu, u.c.
Lai šo projektu realizētu tika iesaistīti daudzi Sedas iedzīvotāji – jaunieši, kas vasaras brīvlaikā apmeklēja bibliotēku, Sedas PII bērni un viņu vecāki, Sedas PII skolotājas, Sedas pašvaldības darbinieki, bibliotēkas vadītāja. 
   Lielu darbu padarīja Sedas PII bērni un viņu vecāki, kas brīvdienās un darbdienu vakaros nesavtīgi strādāja veidojot soliņus, galdiņus, spēļu mājiņām jumtiņus, sētiņas, šūpoles, basketbola statīvus, velostatīvu, u.c.
Paldies jāsaka Sedas jauniešiem, jo viņi ātri mobilizējās darbiem, nekad neatteica palīdzēt. Darbu izpildīja ātri un akurāti, prieks par viņiem! Bērni un jaunieši palīdzēja krāsošanas, rakšanas, grābšanas darbos, smagākais darbs – kokmateriālu nešana šķūnī. 
   Tagad lielākais uzdevums -  šo labiekārtoto bērnu rotaļu laukumu, bibliotēkas apkārtni  saglabāt skaistu. 
   Prieks  par padarīto, jo vakaros vecāki varēs izmantot šo sakārtoto vidi atpūtai ar bērniem. Paldies!

Galerijā - fotogrāfijās mirkļi no vasaras labajiem darbiem, kuros vecāki, vecvecāki strādā kopā ar saviem mazajiem.

Sedas neformālās grupas „Par labāku vidi” vārdā – Ulla Grīnberga. 
      Atpakaļ