Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SAIETA TELPU UN IZSTĀŽU ZĀLES ATKLĀŠANA PLĀŅOS
19.09.2011


 Piektdien, 16. septembrī Plāņu tautas nama 2. stāvā tika atklātas saieta telpas un izstāžu zāle Plāņu pagasta iedzīvotāju vajadzībām. Ar "Leader" projekta palīdzību telpas ieguvušas jaunu seju, un pateicoties biedrības "Kāre" aktivitātēm sadarbībā ar Strenču novada domi un biedrību "Lauku partnerība Ziemeļgauja" sasniegts brīnišķīgs rezultāts. Atklāšanas pasākumā piedalījās Strenču novada domes pārstāvji, sadarbības partneri un Plāņu pagasta iedzīvotāji. Izskanēja daudzi laba vēlējumi turpmākajai darbībai jaunajās mājās. Ir prieks un gandarījums, ka sakopta atkal viena vieta novadā un iedzīvotājiem tiek piedāvāta vēl viena iespēja brīvā laika pavadīšanas dažādošanai.

Vairāk fotogrāfiju skatīt Galerijā Biedrības "Kāre" jauno telpu atklāšana

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste.
 
      Atpakaļ