Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

1. SEPTEMBRIS STRENČOS
01.09.2011


    Aizziedējusi jaukā vasara un reizē ar pirmajām dzeltenajām lapām un daudzkrāsainajiem rudens ziediem pie durvīm klauvē septembris. Šodien, Zinību dienā Strenču novada izglītības iestāžu audzēkņi vēra savu mācību iestāžu durvis, lai dotos jaunos, piedzīvojumiem pilnos ceļojumos visa mācību gada garumā.
   Strenču novada vidusskola bija pārvērtusies par milzīgu zināšanu kuģi, kas gatavs doties plašajās zinību jūrās. Uz kuģa klāja sirsnīgi tika sagaidīti paši jaunākie jūrasbraucēji - pirmklasnieki, kas šogad ir vienpadsmit. Kopā ar savu klases audzināju Guntu Jansoni viņi šajā mācību gadā apgūs pirmās zinību iemaņas. Pirmīši kopā ar vecākiem pulcējās bērnudārza pagalmā, lai simboliski atvadītos no bērnības pasaules. Viņus uz zināšanu kuģa klāja pavadīja devītklasnieki, kuri šajā mācību gadā atvadīsies no pamatskolas.
   Kuģa galvenā kapteine, skolas direktore Dace Gaigala sveica visus mācību priekšmetu skolotājus un teica paldies tehniskajiem darbiniekiem un pašvaldībai par palīdzību skolas sagatavošanā jaunajam mācību gadam. Strenču novada domes Izglītības, kultūras un sporta speciāliste Liene Krūmiņa domes vārdā sveica visus Zinību dienā, bet organizācijas "Glābiet bērnus" Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane iepriecināja pirmklasniekus un viņu vecākus dāvinot katram somu un dāvanu karti divdesmit piecu latu vērtībā mācību līdzekļu iegādei. Šī naudiņa savākta akcijā "Skolas soma", par ko izskanēja milzīgs paldies visiem ziedotājiem. Strenču represēto biedrības priekšsēdētāja Dzintra Lezdiņa pateicās skolēniem, kuri piedalījās Likteņdārza veidošanā, iestādot baltegli ar vēlējumu "Saudzēsim Latviju!"
   Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē "Minkāns" šodien viesojās neparasti ciemiņi - Ansītis un Grietiņa no Swedbank. Viņi bērniem dāvināja konfektes un košus, oranžus balonus. Paldies Swedbank draugiem!
   Lai ikvienam skolēnam rosīgs, labām sekmēm vainagots mācību gads, lai skolotājiem nepietrūkst radošas idejas skolēnu izglītošanā, bet vecākiem lai pacietība un sapratne bērnus sagaidot mājās no skolas!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Vairāk fotogrāfiju skatīt Galerijā

 
 
      Atpakaļ