Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

NEFORMĀLĀS GRUPAS "DABAS SPĒKA ATSPOGUĻOTĀJI" VEIKUMS
21.09.2011


    Neformālā grupa Dabas spēka atspoguļotāji” projekta “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros izstrādāja koncepciju Vecā ozola godināšanas vietas iekārtošanai Gaujas krastā. Projekta rezultātā Strenčos, Starptautiskajā plostnieku pilsētā ir  uzstādīts “Plūdu stabs”. Tas veidots no ozolkoka, stabam dziļi veidnēs ielieti betona pamati,  izgatavots jumtiņš.  Ar VUGD Strenču posteņa atbalstu tika noteiktas vietas, no kurām ar niveliera palīdzību uz „Plūdu staba” varēja veikt precīzas atzīmes par 2010. un 2011. gada plūdu līmeņiem. Ap „Plūdu stabu” apļa veidā noklāts bruģis. Ir radīts jauns, interesants apskates objekts pilsētā.
    Blakus “Plūdu stabam” izgatavoti un uzstādīti divi masīvi ozolkoka soliņi. Zem soliņiem nelieli betona pamati, kuros iebetonēti plakandzelži,  pie kuriem soliņi pieskrūvēti, lai varētu nodrošināt to ilgstošāku ekspluatāciju. Soliņi kopā ar „Plūdu stabu” veido nelielu interesantu atpūtas zonu.
    Ielieti masīvi pamati un uzbetonēts podests „Vecajam ozolam”. Vēl pirms 2010. gada 8. augusta postošās vētras par lielākajiem plūdiem Strenčos liecināja atzīmes „Vecā ozola” stumbrā. Diemžēl, šis vēstures liecinieks neizturēja stiprās vēja brāzmas un vējā nolūza. Koka mizā bijusi atzīme, kuru pārsniedzot, ūdens draudēja appludināt Trikātas ielu. 2010.gada augustā vētras laikā ozolu nolauza. Sirmais "milzis", gadiem ritot, bija kļuvis par pilsētas neoficiālu simbolu. Tā bojā eju cilvēki ļoti pārdzīvoja. Vecā ozola apzāģētā stumbra daļa  tika pacelta uz podesta, tādējādi neļaujot tai nepārtraukti saņemt zemes mitrumu un strauji sabojāties.
    Projekts ir veikts tādos apjomos kā to bija plānojusi darba grupa. Darba gaitā ir radušās idejas, kas prasa gan materiālo ieguldījumu, gan laikietilpīgu darbu. Te varētu pieminēt bruģi pie soliņiem, bruģi , kurš veidotu skatu platformu kalniņā pie „Vecā ozola”. Vēl ir ideja par stendu, kurš atspoguļotu Gaujas plūdu vēsturi. 
    Darba grupa saņēmusi pozitīvas atsauksmes no Strenču iedzīvotājiem un viesiem, jo radīts interesants apskates un atpūtas objekts.
    Pamatā projektu izdevies realizēt plānotajos ietvaros. Projekta grupa plānoja  un analizēja darba norises gaitu. Ar padomu  un tehniku palīdzēja arī cilvēki , kuri nebija iekļauti darba grupā. 
    Paldies projekta organizētājiem! Esam nākuši pie atziņas, ka pateicoties projektam esam izdarījuši vairāk, nekā būtu izdarījuši, ja finansējums netiktu piešķirts, jo mūsu valsts ekonomisko apstākļu dēļ cilvēki ir nogurdināti ar savu ģimeņu uzturēšanas problēmām, cilvēkiem nav lieku līdzekļu, kurus  fanātisma vadīti varētu ieguldīt sabiedrības labā. Nepietiek arī tikai ar idejām, ja reāli nebūtu cilvēku ar īpašām prasmēm piem. šī projekta ietvaros: kokgriešana, betonēšana, bruģēšana, tad rezultāts nebūtu vizuāli tik baudāms.
 
Neformālās grupas “Dabas spēka atspoguļotāji” vārdā -  Daiga Kalniņa.

Vairāk fotogrāfijas Galerijā - Neformālās grupas "Dabas spēka atspoguļotāji" veikums.
 
      Atpakaļ