Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

ZINĀŠANAS PAPILDINA STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKI
08.11.2011


 

  ZINĀŠANAS PAPILDINA STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKI


3. novembrī notika pirmā nodarbība projekta "Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai", Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/061/38 ietvaros. Telpas nodarbībām un aprīkojumu laipni atvēlēja Strenču novada vidusskolas direktore Dace Gaigala. Nodarbības notiks katru ceturtdienu novembrī un decembrī, bet noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.

Pašvaldības iestāžu darbinieki un speciālisti ievadnodarbībā iepazinās ar Eiropas Savienības finansējuma veidiem, normatīvo aktu bāzi, projekta vadības terminoloģiju un projekta mērķu definēšanu. Mācības notiek sadarbībā ar SIA "k Port". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6496.20 LVL.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Strenču novada dome 

Sīkākai informācijai: Līga Čukure, Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste, t.64715667

Sagatavoja: Ginta Gailīte, Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, t: 64715660Vairāk fotogrāfijas - Galerijā/ Zināšanas papildina Strenču novada pašvaldības iestāžu darbinieki.

 

 
 
      Atpakaļ