Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS PASĀKUMI PLĀŅU PAGASTĀ (labots)
05.12.2011


 15. decembrī plkst. 15:00

biedrība "Kāre" savās telpās Plāņu tautas nama 2. stāvā organizē

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU PĒCPUSDIENU.

Aicināti visi Plāņu pagasta iedzīvotāji, jo īpaši pensionāri.

 Sīkāk interesēties pie Ritas Treisneres, t.: 29139816

*********************************************

17. decembrī plkst. 13:00

Jaunklidža Saieta namā apmeklētāji gaidīti uz

Strenču mūzikas skolas audzēkņu

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU KONCERTU.
 
      Atpakaļ