Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
41080

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
22.12.2013


 Ziemassvētku dievkalpojums

Strenču ev. lut. baznīcā notiks

24. decembrī plkst. 18:00
 
      Atpakaļ