Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
74818

VPVKAC INDIVIDUALIZĒTĀ DARBĪBAS ATSKAITE
07.12.2016


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sagatavojusi katra Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) individualizēto darbības atskaiti. Tajā iekļautas šādas tēmas: veikto pakalpojumu un konsultāciju kopējais skaits un to īpatsvars; pakalpojumu un konsultāciju indekss; veikto pakalpojumu un konsultāciju veidi; veikto pakalpojumu un konsultāciju dinamika (rādītāju izmaiņas laika gaitā); veikto pakalpojumu un konsultāciju teritoriālā dinamika (rādītāju izmaiņas laika gaitā teritoriāli tuvos VPVKAC); VPVKAC klientu apmierinātības aptaujas rezultāti.Individualizētās darbības atskaites veidošanai ir vairāki mērķi. Pirmkārt, norādīt katra VPVKAC veikto pakalpojumu un konsultāciju skaitu, tā izmaiņas laika gaitā. Otrkārt, norādīt uz stiprajām pusēm sniegto pakalpojumu un konsultāciju veidos, kā arī riskiem pakalpojumu un konsultāciju uzskaitē un piedāvājumā. Treškārt, paust katra VPVKAC vietu citu VPVKAC vidū.

Strenču VPVKAC individualizētā darbības atskaite LASĪT ŠEIT 
 
      Atpakaļ