Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
23698

VEIDOSIM STRENČU NOVADA FOTOSTĀSTUS! (atkārtota informācija)
05.07.2012


 Dalies pozitīvajā skatījumā par savu Strenču novadu!

Profesionāli fotogrāfi, amatieri, novada iedzīvotāji, esiet aicināti piedalīties un veidot Strenču novada fotostāstus!
Strenču novada dome,  Strenču novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar novada bibliotēkām uzsāk jaunu kultūras projektu  - „Fotostāsts Strenču novadā”.
Ar šo kultūras projektu aizsāksim gatavošanos šī gada Strenču novada svētkiem augustā, kuru laikā notiks projekta noslēguma pasākums - fotogrāfiju izstāde svētku programmā.
Projekta virsmērķis ir mākslinieciski kvalitatīvu un dokumentālu fotogrāfiju atlase Strenču novada informatīvo materiālu, izdevumu veidošanai, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādei.
Fotoattēliem jāraksturo Strenču novads un tā sabiedriskās aktivitātes.
Par fotogrāfijām ir jāveido stāsts, kurā jāietver atbildes uz šādiem jautājumiem:

Ko Jūs šeit redzat?
Kas īstenībā šeit notiek?
Kā tas saistās ar mūsu dzīvi?
Kāpēc šī situācija eksistē?

Projektā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi pieteikumu dalībai atbilstoši konkursa nolikumam. Katrs pretendents projekta norises laikā var iesniegt līdz 10 fotoattēliem. Iesniegtajiem fotoattēliem jāraksturo Strenču novads- tiem jāaptver kultūrvēsturiskie objekti, novads, tūrisms, aktīvā atpūta, sociālā vide-novada iedzīvotāji un viesi novadā. Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs projekta komisija, kuras sastāvā ir  pašvaldības pārstāvji un  profesionāls fotogrāfs. Darbi tiks vērtēti pēc kritērijiem - fotoattēlam jāraksturo Strenču novada kultūrvide, daba, sociālā vide.
Ar kultūras projekta nolikumu iepazīties un bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Strenču Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās un Strenču novada interneta mājas lapā
www.strencunovads.lv. Piedāvājumus-darbus var iesniegt līdz 2012. gada 25. jūlijam.

Veidosim kopā sava novada tēlu!

Nolikums un pieteikuma anketa lejuplādēt šeit


Sīkāka informācija par projektu: Strenču novada Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās.

 
 
      Atpakaļ