Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
50170

TIKŠANĀS AR ROTARI KLUBA BIEDRIEM
17.12.2014


Vakar, 16. decembrī Strenču novada domē viesojās Rīgas Hanzas Rotari kluba biedri Elena Kulberga un Māris Slokenbergs. Saruna ar domes priekšsēdētāju, izglītības iestāžu vadītājiem un kultūras darbiniekiem notika par turpmākās sadarbības iespējām.

      Ciemiņiem nelielu muzikālu priekšnesumu Ziemassvētku noskaņās sniedza  Strenču Muzikas skolas pūtēju ansamblis Jāņa Jansona vadībā.

   "Rotari ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotari biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotari organizācijas moto ir „Pašaizliedzīgi kalpot”.

    Rotari organizācijas kodols ir klubi, kas pulcējas reizi nedēļā un apvieno noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā dzīvojošus biedrus. Klubu vada biedru ievēlēts prezidents un kluba valde, kas mainās katru gadu, dodot iespēju ikvienam biedram izkopt un pilnveidot savas līdera prasmes. Šobrīd vairāk nekā 200 pasaules valstīs un reģionos darbojas ap 33 000 klubu, kurus vieno kopīgi ideāli, mērķi un ētiskās vērtības.

    Rotari kustība aizsākās 1905. gadā Čikāgā, kur advokāts Pols Heriss nodibināja pirmo klubu. Savukārt Latvijā pirmais Rotari klubs tika izveidots 1932. gadā – tas ir Rīgas Rotari klubs, kas savu darbību turpina joprojām. Šodien dažādās Latvijas pilsētās ir jau 20 Rotari klubu, kas ar savu darbu cenšas veidot mūsu sabiedrību demokrātisku, līdztiesīgu un humānu," raksta www.rotari.lv

      Strenču novadā, tāpat kā citos, ir daudz vajadzību izglītības, kultūras un sociālajā sfērā, kurām ne vienmēr pietiek finansējuma pašvaldības budžetā. Rotarieši ir gatavi sadarbībai tiklīdz tiks nodefinētas konkrētas lietas, kurām nepieciešams atbalsts.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 

       


Ielādēju... 
      Atpakaļ