Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SVĒTKU PASĀKUMS STRENČU NOVADA VIDUSSKOLĀ
17.11.2011


    Svētku priekšvakarā 17. novembrī izskanēja valsts svētku pasākums Strenču novada vidusskolā. Ar izjustu un trāpīgu literāro vārdu, ar skanīgu dziesmu, spriganu dejas soli un muzikāliem veltījumiem izskanēja skolēnu un pedagogu sagatavotais vēstījums par Latviju. Tajā bija ielikts daudz vērtīga un pamācoša, sirsnīga un mīļa. Vēstījumam cauri vijās ceļa tēma, jo ceļu ir daudz un pa dažādiem ceļiem ikvienam nākas doties mūža garumā. Tomēr nekad nedrīkstam aizmirst ceļu, kas ved uz mājām.
Skolas direktore Dace Gaigala savā uzrunā uzsvēra, ka svarīgākais ir katram darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas un darot labos darbus ikviens mēs varam darīt labāku savu valsti. Pasākumā tika sveikti čaklākie lasītāji un klašu kolektīvi, kuri izpelnījušies labākos rezultātus dažādos pārbaudījumos svētku nedēļā no Mārtiņiem līdz Latvijas dzimšanas dienai.
   Skolas kolektīvs šogad ir iedibinājis jaunu tradīciju – pasniegt Spīdolas un Lāčplēša balvu. Lai iegūtu šīs balvas, pirmssvētku nedēļā tika rīkoti visdažādākie pārbaudījumi skolēniem. Tie bija gan fiziskie spēka vingrinājumi, gan intelektuālie pārbaudījumi, bija jāveic arī patstāvīgi praktiski uzdevumi mājās. Skolēni piedalījās skrējienā „Pazīsti savu pilsētu”, spēka un šaušanas sacensībās, viktorīnā „Mana Latvija”, bet praktiskajā mājas darbā zēni gatavoja barotavu putniem, bet meitenes gaismekli. Šajos darbiņos tika ielikta radošā izdoma un praktiskās iemaņas. Pārbaudījumus uzsāka pavisam 38 dalībnieki, taču līdz finiša taisnei nokļuva 8 meitenes un 8 zēni. Skolēni ar lielu atbildības sajūtu piedalījās pārbaudījumos. Konkurence bija spēcīga un rezultātu atšķirība nebija liela. Pateicības un aplausus saņēma visi Spīdolas un Lāčplēša balvas kandidāti. Bet Spīdolas balvu šajā mācību gadā ieguva Sanita Žagare, savukārt, Lāčplēša balvas ieguvējs ir Matīss Ziemulis. Aplausu vētra zālē liecināja, ka visi klātesošie piekrīt šādam iznākumam un ir gandarīti, ka tieši šie skolēni ir pelnījuši balvas. Jautāts par sajūtām un ieguvumiem piedaloties balvas izcīņā, Lāčplēša balvas ieguvējs Matīss Ziemulis apliecināja, ka bija lietderīgi piedalīties, lai pārbaudītu sevi un pierādītu savu varēšanu vispusīgajos pārbaudījumos.
   Sveicam Spīdolas un Lāčplēša balvas ieguvējus! Skolas direktore apliecināja, ka šī balva nebūs ceļojošā, bet paliks ieguvēju īpašumā uz visiem laikiem. Svētku pasākuma noslēgumā izskanēja vēlējums rīt sagaidīt gaišus svētkus ģimenēs.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Vairāk fotogrāfijas – Galerijā/Svētku pasākums Strenču novada vidusskolā 
      Atpakaļ