Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SVĒTKU NOSKAŅĀS
12.12.2011


   Biedrība „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, š.g. 9.decembrī Valkas pagasta Saieta namā „Lugažu muiža” aicināja savus biedrus uz svētku pasākumu, kas tika veltīts Starptautiskajai invalīdu dienai (3.decembris) un Ziemassvētku ieskaņai.
         Uz pasākumu ieradās Valkas, Strenču un Smiltenes novadu aktīvisti kuplā skaitā. No Strenču novada devās 10 aktīvisti, kaut gan pieteikušies bija vairāk, bet diemžēl slimības un dažādu citu apsvērumu dēļ, nevarēja ierasties.
        Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” vadītāja Kristīne Ganiņa, laipni uzņēma ikvienu apmeklētāju un novēlēja jauku pēcpusdienu.
     Svinīgo svētku daļu ar koncertu atklāja Valkas mūzikas skolas akordeonisti un dziedātājas. Savu albumu prezentēja un dziedāja bijušais Valkas pilsētas domes izpilddirektors Valdis Rogainis. Neviens svētku pasākums nevar notikt bez biedrības deju kolektīva „Pīlādzītis” (Smiltene), kā arī kora „Mežābele” (Smiltene) priekšnesumiem.
     Pasākuma vadītāja Zinaīda Bērza iesaistīja ikvienu apmeklētāju atrakcijās, kas ļāva visiem izkustēties. Par svētku noskaņas muzikālo daļu rūpējās DJ Uģis Sirmais no Smiltenes. Laiks paskrēja nemanot un kā katram pasākumam reiz pienāk beigas, bet tas nenozīmē, ka viss beidzies, tas ir tikai līdz nākamajiem svētkiem. Katrs kolektīva vadītājs saņēma pārsteiguma balvu. Svētku paciņas saņēma ikviens dalībnieks. Pie mazām balviņām tika vēl tie, kas piedalījās atrakcijās.
     Strenču aktīvistiem šie svētki ļoti patika. Aptaujājot visus pēc svētku pasākuma, atsauksmes bija vislabākās. Ir prieks par atsaucību un atzinību, ka ir kas paveikts un ka tas tiek novērtēts. Saviem aktīvistiem varu teikt, cik vien būs manos spēkos, uz šādiem pasākumiem dosimies vienmēr.
     Tas gan nav atkarīgs tikai no manis, tāpēc jāsaka paldies Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam par piešķirto transportu, un šoferim Rolandam Tēbergam, kurš atvēlēja savu laiku un palīdzību!

Gaišus, siltus un mīļus Ziemassvētkus!
      Laimīgu Jauno 2012.gadu!

Uz tikšanos nākamajos svētkos!
Biedrības „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” biedre
Antra Else

Foto no pasākuma iespējams aplūkot Galerijā/Svētku noskaņās  
      Atpakaļ