Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA DOMES APBALVOJUMU "GADA CILVĒKS" SAŅEMS DEVIŅI PRETENDENTI
16.11.2011


Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, pirms valsts svētkiem apzināt aktīvākos, darbīgākos cilvēkus novadā un novērtēt viņu sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā, 18. novembrī Strenču novada domes apbalvojumu „Gada cilvēks” 2011 saņems deviņi pretendenti:

  • Nominācijā „Gada cilvēks izglītībā” apbalvojumu saņems Strenču vidusskolas skolotāja LĀSMA VĀVERE par augstu profesionālo meistarību un nozīmīgu ieguldījumu skolas audzināšanas darba vērtību un kvalitāšu radīšanā.
  •  Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” apbalvojumu saņems Jērcēnu dzejas teātra režisore GINTA GAILĪTE par kultūras dzīves bagātināšanu, radošumu un jaunu ideju meklējumiem.
  • Nominācijā „Gada cilvēks sportā” apbalvojumu saņems autosportists JĀNIS NIKELS par sasniegumiem sportā un novada vārda popularizēšanu Latvijā.
  • Nominācijā „Gada cilvēks medicīnā” apbalvojumu saņems VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārsts IVANS NESTEROVIČS par ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības uzlabošanā un inovatīvu izmeklēšanas un ārstniecības tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu.
  • Nominācijā „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” apbalvojumu saņems z/s „Dārznieki” īpašnieki MAIJA UN DAINIS ZUIKAS par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzturēšanu novadā un līdzdalību kultūrvides pilnveidošanā.
  • Nominācijā „Gada cilvēks vides estētikā” apbalvojumu saņems Valmieras mežniecības Strenču apgaitas mežsargs AIGARS ANCVERIŅŠ par novada vides estētisko veidošanu un uzturēšanu.
  • Nominācijā „Gada cilvēks labdarībā” apbalvojumu saņems Strenču novada pašvaldības darba inspektors AIVARS MATEUSS par atsaucību, sirsnību saskarsmē ar iedzīvotājiem un aktīvu līdzdalību novada iestāžu darbībā.
  • Nominācijā „Gada cilvēks sociālā vidē” apbalvojumu saņems Jaunklidža bibliotēkas vadītāja LĪGA RĀBANTE par novada iedzīvotāju sociālās vides pilnveidošanu un uzturēšanu.
  • Nominācijā „Mūža ieguldījums” apbalvojumu saņems pensionētā skolotāja MĀRA LARIONOVA par aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbību novadā.

 

Paldies visiem pieteikumu iesniedzējiem (saņemti vairāk kā 50 pieteikumi) par iniciatīvu, iesaistoties Strenču novada domes apbalvojuma "Gada cilvēks" 2011. gada kandidātu izvirzīšanā! Aicinām apmeklēt Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīto svinīgo pasākumu 18. novembrī plkst. 18:00 Strenču kultūras namā. Būsim priecīgi, ja piedalīsieties kandidātu izvirzīšanā arī nākošgad!
    

Strenču novada dome.

 
 
      Atpakaļ