Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
73589

STRENČU NOVADA DOME AICINA DARBĀ BIBLIOTEKĀRU/BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU SEDAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
14.12.2016


Aicinām darbā  Sedas pilsētas bibliotēkā

bibliotekāru / bibliotēkas vadītāju

Amata pienākumi:

=         organizēt un sniegt bibliotēkas un informācijas pakalpojumus;

=         vadīt un plānot struktūrvienības “ Sedas pilsētas bibliotēka” darbu atbilstoši nolikumam;

=         nodrošināt apmeklētājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu;

=       izmantojot budžeta līdzekļus, komplektēt bibliotēkas fondu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, fonda kārtošanu un sistematizēšanu;

=         konsultēt apmeklētājus par elektronisko informācijas resursu izmantošanu;

=         plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas publiskos pasākumus un norises;

=         sastādīt un iesniegt budžeta izdevumu tāmes, nodrošinot piešķirto līdzekļu   racionālu izmantošanu;

=         veikt ikdienas statistisko uzskaiti, sagatavot bibliotēkas gada tekstuālo un statistisko pārskatu.

Prasības:

=         vēlama darba pieredze bibliotēkas darba jomā;

=         spēja orientēties Latvijas bibliotēku sistēmas uzbūvē, bibliotēku tipoloģijā un bibliotēku nozares darbībā;

=         spēja iekļauties vietējās kopienas un tās institūciju darbības stratēģijās un to īstenošanā;

=         spēja komunicēt un sadarboties ar bibliotēkas lietotājiem un saistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli.

 

Nepieciešamās zināšanas:

=         augstākā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai  augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

=         latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe(C1) , labas krievu valodas prasmes;

=         labas  datorprasmes, vēlamas iemaņas darbā ar integrēto bibliotēku sistēmu ALISE.

Nepieciešamos dokumentus  (izglītības dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli u.c.sūtīt:Strenču novada dome, Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV – 4730 vai  pa  e-pastu: dome@strencunovads.lv  vai arī personīgi ierodoties Valkas ielā 16, Strenčos, domes lietvedībā. Informācija pa tālruni 64715616

Dokumentu pieņemšana līdz 23.decembrim. 
      Atpakaļ