Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKI SIGULDĀ
21.06.2017


Nekrāsim asaras, nožūs  un viss,

Liksies, ka neesat raudājis,

Sakrāsim mīļākos smaidus un glāstus,

Sakrāsim labākos dzīves stāstus,

Sakrāsim sevi  kā smaržīgu kāri,

Atdosim citiem, ja paliks pāri.

  Tā dzīvē notiek, ka ne pret visiem lielais dzīves noteicējs ”Liktenis” ir vienādi labvēlīgs. 

Katru gadu jūlija mēnesī  Siguldā tiek rīkoti “Sadziedāšanās svētki”  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Uz šo pasākumu ierodas dalībnieki no visas Latvijas. Šogad 15. jūnijā tie jau bija desmitie. Šajos svētkos katrs kolektīvs parāda savus labākos priekšnesumus, kurus kārtējā gada laikā ir iestudējis. Tas ir interesants,  emocijām bagāts,  ļoti atvērts pasākums.

Paldies Siguldas galvenajai pasākuma organizatorei Māras kundzei! 

Jau astoto gadu pēc kārtas šajā sarīkojumā piedalās Smiltenes biedrības “Atbalsts” deju kopa “Pīlādzītis” .  Šogad ar dejām “Taurenis” un deju svītu “Skaistākās meitenes” + “Kad zied pīlādži”.  Deju kopas vadītāja un  horeogrāfe Raita Linde.

 Šajā pasākumā piedalījās arī Strenču PNS pacientu klubs ar savu vadītāju un skolotāju Sandru Vorpi.

Biedrības “Atbalsts” vadītāja Diāna Vītola, kura spēj apvienot, iedvesmot un kopā saturēt šos cilvēkus no Smiltenes, Valkas, Strenčiem. 

Strenču grupā ar lielu entuziasmu strādā Antra Else. Ar avīzes starpniecību viņa saka lielu paldies Strenču pilsētas Domei par atbalstu transporta jautājumu risināšanā.

Visi pasākuma kolektīvi, arī mūsējais,  saņēma pateicības diplomu un laba vēlējuma  vārdus no pasākuma organizatoriem.

Šo ļaužu ikdiena nav no vieglajām, tāpēc  no līdzcilvēkiem ir vajadzīga  izpratne un iejūtība.

Lai mums visiem kopā izdodas turpināt iesākto!

 Kolektīva “Pīlādzītis” dalībniece: Dz. Cīrule.

2017. gada 19. jūnijs.

Ielādēju... 
      Atpakaļ