Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

"SABIEDRĪBA AR DVĒSELI" VEICINA LABAS LIETAS
02.12.2011


 24. novembrī, neformālā un draudzīgā gaisotnē Strenču kultūras centrā notika Nīderlandes KNHM fonda atbalstītā projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākums.
Pavisam konkursam tika iesniegti 33 pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti 16 projekti – 6 no Strenču novada, 5 no Beverīnas novada, 3 no Valkas novada un 2 no Smiltenes novada Grundzāles pagasta. Projekti bija visdažādākie – no nopietniem remontdarbiem un vides sakopšanas līdz dažādu tērpu šūdināšanai. Plašāki projektu apraksti pieejami partnerības mājas lapā
www.zgauja.lv.
Pasākuma gaitā projektu pārstāvji prezentācijās iepazīstināja pārējo projektu dalībniekus ar darbu gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, kas mijās ar novadu pārstāvju pateicības vārdiem, bet uzmanībai atslābt neļāva aktīvo deju kolektīvu dalībnieki, kuri uzstājoties demonstrēja savu veikumu – pašūtos tērpus. Liels paldies par pasākuma kuplināšanu aktīvajām dejotājām no Turnas ritma deju grupas, Brenguļu deju kolektīva “Dzieti”, Grundzāles jauniešu kolektīvam “Riedēni”, kā arī dāmām no folkloras kopas “Mežābele”!
Tomēr ar vislielāko nepacietību tika gaidīts pasākuma svarīgākais brīdis – divu uzvarētāju projektu paziņošana, kuri saņems naudas balvu EUR 500 apmērā katrs, ar tiesībām izmantot šo naudu pēc saviem ieskatiem. Šajā konkursa kārtā balvas tika piešķirtas Turnas dāmu klubam par rokdarbu istabas remontu un iekārtošanu un iedzīvotāju grupai “Sūnu ciems” par sporta un atpūtas laukuma labiekārtošanu Strenču pilsētas Sūnu ciemā.
Projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” partneris un organizētājs ir biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja””, tādēļ arī konkursā var piedalīties iedzīvotāji no partnerībā ietilpstošo pašvaldību teritorijām.
Atgādinām, ka konkurss turpinās ar otro kārtu 2012. gadā. Konkursa būtība ir naudas līdzekļu piešķiršana materiālu iegādei, kuram pretī tiek likts iedzīvotāju brīvprātīgais darbs projekta mērķu sasniegšanai. Pieteikumus var iesniegt neformālas iedzīvotāju grupas (tātad, nereģistrētas), kā arī biedrības. Otrajā kārtā projekta iesniedzējam jānodrošina obligāts līdzfinansējums 50% apmērā. Taču visi klātesošo pašvaldību pārstāvji solīja nodrošināt šo atbalstu savu iedzīvotāju iesniegtajiem projektiem. Turklāt partnerība “Ziemeļgauja” trim iesniedzējiem no šī gada kārtas piešķirs papildus 100 eiro līdzfinansējumu, ar nosacījumu, ka tiek turpināta šī gada kārtā iesāktā projekta ideja.
Lauku partnerība “Ziemeļgauja” vēlreiz saka paldies visiem, kuri izrādīja iniciatīvu, piedalījās projektu konkursā un ar patiesu entuziasmu īstenoja savas idejas.

Linda Krūmiņa

Foto no pasākuma - Galerijā/"Sabiedrība ar dvēseli" veicina labas lietas
 
      Atpakaļ