Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
25049

"MEŽĀBELE" FESTIVĀLA BALTICA 2012 CEĻĀ
15.07.2012


    Reizi trijos gados mūsu valstī notiek Starptautiskais folkloras festivāls Baltica, kas noejot garu un bagātu ceļu arī kaimiņzemēs Lietuvā un Igaunijā, šogad piestāja Latvijā savā 25. jubilejas gadskārtā.
    Festivāls kopā pulcēja 173 folkloras kopas un etnogrāfiskos ansambļus no Latvijas, tautas muzikantus un teicējas, lauku kapelas un deju kopas, stāstniekus un amatniekus. Latvijā ieradās viesi no ASV, Bulgārijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Izraēlas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Ukrainas un Zviedrijas. Dalībnieku vidū bija arī ārvalstu latviešu kolektīvi.
    Festivāla gaisotni kopā ar citiem dalībniekiem baudīja Jērcēnu folkloras kopa “Mežābele”, piedaloties brīvdabas sarīkojumā Rīgas Puķu balle Botāniskajā dārzā, koncertējot Rīgas priekšpilsētās - Šmerlī pie TC Alfa un Imantā pie RIMI, kā arī koncertā “Krustcelēs” Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā un Siguldas novadā. Un, protams, neaizmirstamais un iespaidīgais festivāla gājiens no Vērmanes dārza gar Brīvības pieminekli pāri Akmens tiltam noslēdzoties uz AB dambja, kur notika Uguns zīmju rituāls.
    Sajūtas un emocijas, baudot festivāla gaisotni, ir grūti izstāstāmas, tās var sajust tikai klātbūtnē esot. Patīkams pārsteigums folkloras kopas dalībniekiem bija Strenču novada domes priekšsēdētāja Jāņa Pētersona un Izglītības, kultūras un sporta speciālistes Lienes Krūmiņas ierašanās uz koncertu Botāniskajā dārzā un piedalīšanās festivāla gājienā. Esam pateicīgi domei arī par finansiālo atbalstu. Savukārt, “Mežābeles” dalībnieki ir pelnījuši lielo paldies par izturību svelmainajās festivāla dienās. Paldies kolektīva senioriem par izturību, paldies jaunākajai paaudzei par iecietību! Paldies kolektīva vadītājām Artai Šomasei un Ullai Grīnbergai par ieguldīto darbu!
    Par emocionālākajiem notikumiem kolektīva dalībnieki atzina festivāla laikā apmeklēto  vīru koncertu “Deviņvīruspēks” Rīgas Latviešu biedrības namā un sievu koncertu "Mēnesnīca" Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
    Pa ceļu ceļiem – lieliem un maziem, tāliem un tuviem, pa dziesmas un savas zemes mīlestības ceļu mēs sanākam kopā, lai vienotu savu un dziesmas spēka ceļu nākamajām paaudzēm. Patiesi ir  Latvijas Republikas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes – Grendes teiktie vārdi: "Tradicionālā kultūra nav tikai tradīciju saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Tas ir brīnišķīgs ikdienas dzīves bagātināšanas veids, kas katram ļauj justies piederīgam savai tautai un zemei."
    Meklēsim ceļu pie savas tautas, sava novada tradīcijām un cienīsim tās!

Vairāk foto sk. Galerija/ "Mežābele" festivāla Baltica 2012 ceļā.

  Kopā ar "Mežābeli" festivāla Baltica 2012 gaisotni baudīja
Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste un
kultūras darba organizatore
 
      Atpakaļ