Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
49577

PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI IZGLĪTOJAS
20.11.2014


      Šodien, 20. novembrī Strenču novada pašvaldības darbinieki izglītojās par meža apsaimniekošanas tēmu. Dienas mācību galvenā tematika - Pašvaldības meža zemes,to apsaimniekošana un teritorijas plānošana. Prezentāciju vadīja LPS padomniece Sniedze Sproģe.

      Dienas gaitā tika aplūkoti un izdiskutēti sekojoši jautājumi:  

1.     Meža apsaimniekošana aizsargājamās dabas teritorijās (ZBR un AAA Ziemeļgauja- zonējums, apsaimniekošanas ierobežojumi).

2.     Zemes lietošanas veidu maiņa.

3.     Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu iespējamā integrācija pašvaldību plānošanas dokumentos.

4.     Jaunākais likumdošanā saistībā ar mežu -meža likuma normas, kuras jāzina, jāievēro un ir saistītas ar pašvaldības darbību.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste. 
 
      Atpakaļ