Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām
06.11.2017


Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos:

=         likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai,

=         tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu,

=         tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu. 

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

=         iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai

=         ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot tiesības parakstīties vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.

Pašreiz aktuālās iniciatīvas Latvijā:

=         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", par ko parakstu vākšanas turpinās līdz  2018. gada 21.aprīlim,

=         Likums par 2012.gada 8.novembra likuma Grozījumi likumā Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atcelšanu, par ko parakstu vākšanas turpinās līdz  2018. gada 18.septembrim.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

=         dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;

=         novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;

=         pie zvērināta notāra;

=         bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības  (Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā)

=         portālā www.Latvija.lv. 

Sīkāka informācija https://www.cvk.lv/pub/public/30455.html

Strenču novadā saskaņā ar domes 18.03.2015. Lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1§) tiesības vēlētāja paraksta īstumu apliecināšanai piešķirtas Bāriņtiesas priekšsēdētājai, Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei, Plāņu pagasta pārvaldes vadītājai un  Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājam.

Strenču novadā parakstus par aktuālajām iniciatīvām apliecina :

=         Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ina Neimane, Strenču novada pašvaldībā, Valkas ielā 16, Strenčos,  pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.30; ceturtdienās 8.30-12.00 un 13.00-16.30,

=         Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Mairita Kezika, Sedas pilsētas pārvaldē, Skolas laukums 1, Sedā,  pirmdienās 8:30 - 12:00 un 13:00 - 14:00; trešdienās 8:30 - 12:00 un 13:00 - 15:00,

=         Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs Kārlis Kārkliņš, .Jērcēnu pagasta pārvaldē, "Jērcēnmuiža", Jērcēnu pagastā, trešdienās 9.00-11.00 un piektdienās 11.00-13.00,

=         Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Kainaize, Plāņu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Plāņu pagastā,  pirmdienās un otrdienās 8.00-10.00, ceturtdienās un piektdienās 13.00- 15.00.

Strenču novada vēlēšanu komisijas sekretāre Iveta Ence
 
      Atpakaļ