Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

PAR 9. KLASES ABSOLVENTIEM ĢIMENES PABALSTU IZMAKSĀS RUDENĪ
18.07.2017


Daudzas ģimenes jūlijā savos bankas kontos nevarēja saskatīt ģimenes valsts pabalsta ieskaitīšanu. Tā to paredz likums, par bērniem, kuri šogad beidza 9. klasi, visu neizmaksāto naudu ģimenes saņems rudenī.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) skaidro, - Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā pabeiguši 9. klasi, no 1.jūlija ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc, un aģentūra to neizmaksā par jūliju un augustu.

ü Ja skolēns septembrī uzsāk mācības 10. klasē, tad pabalsta izmaksas atsākšanai izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama. VSAA par bērniem, kas mācās vispārējās izglītības iestādē, informāciju septembrī saņems no Izglītības un zinātnes ministrijas(IZM) un, pamatojoties uz šo informāciju, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

ü Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecuma sasniegšanas dienai. Šajā gadījumā septembrī vecākiem jāiesniedz izziņa VSAA no attiecīgās mācību iestādes.

ü Ja jaunietis uzsāk mācības profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju, tad septembrī VSAA nodaļā jāiesniedz izziņa no skolas, lai saņemtu pabalstu par jūliju un augustu. Par turpmāko periodu pabalsts netiks izmaksāts.

Pabalsta izmaksu par bērniem, kuri turpinās mācības, VSAA atjaunos no oktobra, izmaksājot arī no 1. jūlija līdz 30. septembrim neizmaksātos pabalstus.

Par skolēniem, kuri pabeidz 8.,10. vai 11.klasi VSAA ģimenes valsts pabalsta izmaksu nepārtrauks un turpinās maksāt arī par vasaras mēnešiem.

Pabalstu pēc 12. klases absolvēšanas, neatkarīgi no jaunieša vecuma, VSAA pārtrauc izmaksāt no 1. jūlija.

Informāciju sagatavoja Strenču VPVKAC speciāliste

Simona Kalniņa
 
      Atpakaļ