Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA SVĒTKU VOLEJBOLA TURNĪRS (papildināta informācija)
08.08.2016


08.08.2016.

 

Pludmales volejbola vēstis

   Sestdien, 6.augustā, Strenču novada svētku laikā notika kārtējais pludmales volejbola turnīrs. Spītējot laika apstākļiem turnīrā piedalījās 17 komandas no Strenču novada, Valmieras, Valkas, Burtnieku, Beverīnas un Naukšēnu novadiem.

Izsķirošajā spēlē par 1.vietu vīriešu turnīrā Linards Ščegoļevs/ Aleksandrs Britanovs uzvarēja Mārtiņu Lucānu/ Kasparu Jormetu ar rezultātu 21-18. Mazajā finālā, spēlē par 3.vietu Kārlis Gaigals/ Kristers Vēveris uzvarēja Ričardu Ozolu/ Kasparu Ielīti.

   Sieviešu turnīrā kārtējo uzvaru svinēja Alīda Marija Krumholce/ Linda Vēvere.

Otrajā vietā Marta Gaigala/ Undīne Ribele. Trešo vietu izcīnīja Ilze Bičevska/ Rudīte Pētersone.

 

Sacensību nolikums 

1.Mērķis un uzdevumi

1.1.Popularizēt pludmales volejbolu iedzīvotājiem. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos

veselīgās, aizraujošās sporta sacensībās.

2.Sacensību norises vieta un laiks

2.1.Sacensības notiek 2016.gada 6.augustā, Strenču novada vidusskolas pludmales volejbola laukumos.

2.2.Spēļu sākums plkst.10.15.

2.3.Komandu reģistrēšanās notiek sacensību dienā no plkst.9.15 līdz 10.00.

3.Sacensību vadība

3.1.Sacensības organizē Strenču novada dome.

3.2.Galvenais tiesnesis Aivars Kalniņš.

4.Sacensību dalībnieki

4.1.Sacensībās var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma, un profesionālā līmeņa ierobežojumiem, kuri piekrīt nolikuma prasībām un ir samaksājuši dalības maksu.

Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.

Komandā divi spēlētāji, bez rezervistiem.

4.2.Sacensības notiek sieviešu un vīriešu grupās atsevišķi. Sieviešu grupā drīkst piedalīties 2003.gadā dzimuši zēni un jaunāki.

4.3.Ja iegūtās traumas, akūtas slimības vai kādā citā šajā nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīšanos sacensībās, komandu, saskaņā ar FIVB noteikumiem, no sacensībām izslēdz.

5.Sacensību kārtība un izspēles sistēma

5.1.Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

6.Bumbas

6.1.Spēles notiek ar oficiāli FIVB apstiprinātām volejbola bumbām MIKASA VLS 300.

7.Sacensību noteikumi

7.1.Sacensības tiesā pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem, bet ar atrunātām organizatoru izmaiņām (atvieglotas bumbas piespēle ar pirkstiem).

7.2.Ja vienādi izcīnīti punkti apakšgrupā, tad vērtē:

7.3.1.visās spēlēs iegūto-zaudēto punktu starpību.

7.3.2.savstarpējās spēles rezultātu;

7..3.3.savstarpējās spēlēs iegūto-zaudēto punktu starpību;

7.4.Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par neierašanos uz spēli komanda saņem 0 punktus un 0-21.

8.Finansiālie noteikumi

8.1.Dalības maksa komandai 5.00EUR.

8.2.Dalības maksa ir jāsamaksā sacensību vietā, reģistrējoties pie sekretariāta, kā arī jānodod komandas pieteikums ar dalībnieku parakstiem.

Ja dalības maksa netiek samaksāta, komanda nepiedalās sacensībās.

9.Medicīniskais nodrošinājums

9.1.Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, tā atbilstību izvēlētai fiziskai slodzei un drošībai, apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā.

10.Apbalvošana

10.1.Turnīra 1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar balvām.

10.2.Katras grupas 1.-4.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar iemaksāto dalības maksu, attiecīgi, par 1.vietu 40%, par 2.vietu 25%, par 3.vietu 20%, par 4.vietu 10%.

5% no dalības maksas tiek samaksāts sacensību sekretāram.

11.Dažādi

11.1.Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galīgo lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.

Sagatavoja:                                                                 (Aivars Kalniņš)

                                                            (Strenču novada sporta pasākumu organizators)

  

                                                                                      
 
      Atpakaļ