Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

MĀCĪBĀS IZZINA LIEDES KALNUS UN ATTĪRA LIEDES UPI
06.07.2017


No 27.-29.jūnijam Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā norisinājās mācības „Liedes brīnums”, kas apvienoja 25 vides entuziastus no Gulbenes, Strenču, Jaunpiebalgas un Madonas novadiem. 3 dienu laikā norisinājās interaktīvas nodarbības par bioloģisko daudzveidību, interesantiem ģeomorfoloģiskiem veidojumiem un mazo upju ekosistēmām. Mācību laikā dalībnieki devās pārgājienā uz Liedes kalniem, kā arī hidrobiologa Andra Urtāna vadībā attīrīja Liedes upi no sanesumiem. Attīrot upes krastu, tika atrasts arī sens robežakmens, kura vēsturisko piederību šobrīd vēl noskaidro Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

„Liedes brīnums” ir viena no biedrības „Dēms” realizētā projekta „Kuš! Zāle aug!” aktivitātēm, kas aicina izzināt bioloģisko daudzveidību un mums apkārt esošās dabas vērtības, kā arī ikdienā pārvietoties un atpūsties aktīvi un dabai draudzīgi. 

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projekta partneri ir Gaujas fonds, biedrība „Kalsnavas jaunieši”, Strenču novada vidusskola, biedrība „Vidzemes dabas skola”, Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” un Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze”.

Sagatavoja:

Ilze Vanaga

Projekta „Kuš! Zāle aug!” koordinatore

26671943

 

Aicinu iepazīties ar tv sižetiem:

https://www.facebook.com/VidzemesTV/

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.06.2017-attira-liedes-upi.id100983/

Ielādēju... 
      Atpakaļ