Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

LATVIJAS NOVADU PAŠVALDĪBU KARTE
28.11.2011


 
Karšu izdevniecība „Jāņa sēta” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) ir izveidojusi Latvijas pašvaldību un novadu karti. Tā ir iespēja kartē ātri atrast interesējošās pašvaldības adresi, telefonu, e-pastu, mājas lapas adresi un pašvaldības vadītāja(s) kontaktinformāciju.
Karte pieejama internetā vairākās adresēs:
1.       http://balticmaps.eu/ - sadaļā Pašvaldību un novadu karte. Šajā adresē atrodama informācija arī par sastrēgumiem Rīgas ielās, ceļu remontiem un cita noderīga informācija;
2.       LPS mājas lapā sadaļā „Pašvaldības” - http://www.lps.lv/Pasvaldibas/. Šeit iespējams:
a.       meklēt pašvaldības galveno kontaktinformāciju kartē;
b.      pēc pašvaldību nosaukumiem atrast detalizētāku kontaktinformāciju arī par citām pašvaldību amatpersonām;
c.       lejuplādēt pašvaldību kontaktinformāciju .xls un .ods datņu formātos.
Pašvaldības dome kartē tiek attēlota ar karodziņa palīdzību. Novirzot peles kursoru uz izvēlēto karodziņu, tiek attēlots pašvaldības nosaukums, ja uz karodziņa izdara peles klikšķi, tiek atvērts neliels logs ar pašvaldības galveno kontaktinformāciju. No šī paša lodziņa var uzreiz atvērt arī pašvaldības mājas lapu.
Karti pietuvinot ir iespējams redzēt novadu robežas un novados ietilpstošo pagastu robežas.
Pagaidām kartē ir grūti atrast tās novadu domes, kuras atrodas republikas pilsētu teritorijās (Daugavpils, Jelgavas, Krustpils, Rēzeknes, Ventspils novadu domes), jo lielā mērogā ir redzams tikai viens karodziņš, kas attēlo informāciju par republikas pilsētu. Lai ieraudzītu informāciju par šīm novadu domēm, jāveic kartes tuvināšana līdz ielu līmenim, kad atbilstošās adresēs tiek parādīti 2 karodziņi - gan novada domei, gan republikas pilsētas domei. Taču tuvākajā laikā ieviestais risinājums tiks pilnveidots, lai visos kartes līmeņos parādītos informācija par visām 119 pašvaldībām.

Informācija no www.lps.lv

 




 
      Atpakaļ