Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

KONKURSS "SAKOPTĀKĀ VIETA STRENČU NOVADĀ"
06.07.2017


 Arī šogad Strenču novada dome ir izsludinājusi konkursu "Sakoptākā vieta Strenču novadā".

Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 16. jūlija līdz 26. jūlijam.

Konkursam var pieteikt Strenču novada administratīvajā teritorijā esošās sakoptās vietas (lauku sētas, individuālās ģimenes mājas - pilsētās un ciemos, uzņēmumus, daudzdzīvokļu mājas, daiļdārzus un citas īpašas iniciatīvas vides estētiskajā veidošanā).

Sakoptās vietas dalībai konkursā var ieteikt un izvirzīt :

  • pārvalžu vadītāji,
  • Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti,
  • jebkura  fiziska vai juridiska persona.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 15. jūlijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu novada domes lietvedībā, pagastu un pilsētu pārvaldēs, bibliotēkās vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv. Var paziņot arī mutiski, ja tā šķiet ērtāk.

Būsim aktīvi novada skaistāko un sakoptāko vietu meklēšanā un atrašanā! 

 
 
      Atpakaļ