Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

GODA SARDZES OZOLS IESTĀDĪTS
13.09.2013


   23. augustā Beverīnas un Strenču novada represētie un atbalstītāji  jau sesto reizi piedalījās Likteņdārza tapšanā. Ar Strenču, Smiltenes, Beverīnas un Valkas novadu pašvaldību finansiālu atbalstu kā veltījumu politiski represētajiem Likteņdārza amfiteātrī iestādījām vienu no "Ozolu godasardzes" ozoliem. Kamēr Beverīnas novada domes priekšsēdētāja C.Purgale, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A.Mežulis un Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons stādīja ozolu, skanēja dziesmas veltītas ozolam. Mēs kopā ar Smiltenes Politiski represēto biedrības vadītāju A.Kaupi pie ozoliņa piesējām koka ozollapu ar uzrakstu: "Beverīnas, Smiltenes, Strenču un Valkas novadi novēl politiski represētajiem".
 Tiesības stādīt godasardzes ozolu sāku organizēt šā gada janvārī, jo stādīt bija paredzēts maijā. Beverīnas, Smiltenes, Strenču un Valkas pašvaldības bija pretimnākošas un katra piešķīra Ls 250,- Pateicos tā laika novadu priekšsēdētājiem – K. Albergam, M.Zvirbulim, A.Mežulim, J.Pētersonam.
 Vēlos atgādināt, ka ļoti svarīgi ir izveidot Likteņdārza amfiteātra pelēko akmeņu krāvumu "Sirmais saulriets", kura daļa jau ir izveidota, bet akmeņi vēl ir nepieciešami. Akmeņu krāvuma veidošanai ziedojām Ls 165,-/EUR 234.77/ Strenču Politiski represēto biedrība ar atbalstītāju palīdzību ir aizvedusi 2 autokravas laukakmeņu. Domes priekšēdētājam J.Pētersonam radās ideja aizvest 1kvm bruģakmeņu no ceļa, kas ved uz Strenču staciju. Pa šo ceļu 1949. g.  veda ģimenes uz lopu vagoniem izsūtīšanai uz Sibīriju. Akmeņi tika aizvesti 23. augustā pavisam kopskaitā 857, tajā skaitā arī bruģakmeņi no ceļa uz Strenču staciju.
 Pēc ozola iestādīšanas devāmies ekskursijā pa Likteņdārzu. Jauki bija ieraudzīt, kā paaugušies iepriekšējos gados stādītie 8 kociņi, sevišķi skaisti ir paaugusies priedīte. Ļoti skaists ir skats uz Daugavu un Kokneses pilsdrupām no skatu terases, to iecienījuši arī jaunlaulātie. Jaunums Likteņdārza teritorijā ir elektromobīlis, ar kuru pa teritoriju var izbraukāt tie, kam pašiem nav spēka visu izstaigāt kājām.Vakarā klausījāmies Labdarības koncertu, kurā koncertēja jaunie mūziķi.
 "Kokneses fonda" dibinātājs V.Vītols savā uzrunā teica: "Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu – ar jūsu palīdzību centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā".
 Pateicamies Beverīnas novada priekšsēdētājai C.Purgalei par bezmaksas autobusu. "Kokneses fonds" ir atsūtījis pateicības apliecinājumu par ziedojumiem visiem, kas piedalījās Labdarības koncertā. Saņēmu arī 5 ielūgumus no Eiroparlamenta deputātes S.Kalnietes Eiroparlamenta apmeklējumam Briselē.
 "Ziemeļlatvijas" lasītāju zināšanai – tiesības iestādīt kociņu maksā Ls 50 /EUR 71.14/, tiesības iestādīt "Goda sardzes" ozolu maksā Ls 1000./EUR 1422.87/ Visus kociņus dāvina A/S Latvijas Valsts meži un maksa ir tikai par tiesībām stādīt.

Fotogalerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7420&rg=2013

 Dzintra Lezdiņa, Strenču Politiski represēto biedrības priekšsēdētāja
 
      Atpakaļ