Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
24884

DZĪVES CENTRS
05.07.2012


29.jūnijā Jaunklidža bibliotēkā - saieta namā notika vēl nebijis pasākums: dokumentālās filmas „ Dzīves centrs” pirmizrāde.
Filma radīta pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, kuru līdzfinansē Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonds un īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.
17. un 25.maijā Jaunklidzī filmēšanu veica producentu grupas HansaMedia pārstāvji režisores Maijas Birznieces vadībā. Scenāriste un žurnāliste Krista Vāvere, operators Mārtiņš Sudrabs, asistents Jānis Indriks.
Filmas pamatā ir veiksmes stāsts, stāsts par bibliotēku, stāsts par bibliotēkas daudzveidīgo piedāvājumu. Konkrētajā gadījumā par Jaunklidža bibliotēku - saieta namu, par tā nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē.
Jo arī dati no „Trešā tēva dēla” veiktā pētījuma „Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme uz sabiedrību” liecina par to, ka bibliotēkas jau tagad ir kļuvušas par vietējās sabiedrības kodolu.
Filmas prezentāciju sagatavoja un vadīja valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” komunikāciju speciāliste Sandra Vīgante. Lai cilvēkiem būtu vēl skaidrāka nojausma par „Trešā tēva dēla” darbību, aģentūras darbinieces bija sagatavojušas jautājumus viktorīnai, uz kuriem atbildot varēja tikt pie balvām.
Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja piedalīties folkloras kopas „Mežābele” dalībnieču vadītajā rituālā, kad ar pozitīvu domu spēku un uguns enerģiju tika „iedzīvināta” ugunskura vieta pie saieta nama. 
Vakara turpinājumā sadarbībā ar „Platforma Filma” un Nacionālo Kino centru bija iespēja brīvā dabā pie bibliotēkas noskatīties Jāņa Streiča filmu „Rūdolfa mantojums”, kurā prieki ar bēdām vijas un mīlestība vairo dzīvotgribu.
Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem no novada, gan viesiem no Rīgas bija dots sajust to vienreizējo un pozitīvo, varbūt pat maģisko atmosfēru, kas valdīja vakarā pie Jaunklidža bibliotēkas – saieta nama.............. spoža mēnesnīca, laternu gaisma, degošs ugunskurs, svecīšu liesmiņas uz vecajām biedrības nama drupām un latviešu filmas skatīšanās brīvā dabā.
Paldies visiem, kas atnāca uz šo pasākumu!
Paldies visiem novada domes speciālistiem un darbiniekiem, kolēģēm par sadarbību pasākuma organizēšanā!
Paldies par sadarbību, uzticēšanos un novērtējumu publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” speciālistiem!
Jaunklidža bibliotēkā ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja noskatīties dokumentālo filmu „Dzīves centrs” DVD formātā.

Jaunklidža bibliotēkas – saieta nama vadītāja Līga Rābante

Vairāk fotogrāfijas - Galerijā/Dzīves centrs
 
 
      Atpakaļ