Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

ATKLĀTS PIEMINEKLIS NOVADNIEKAM JĀNIM ZIEMEĻNIEKAM
20.08.2013


    Šodien Rīgā, Otrajos Meža kapos tika atklāts piemineklis vienam no izcilākajiem dzejniekiem, mūsu novadniekam – Jānim Ziemeļniekam. Pieminekļa atklāšanā piedalījās arī Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons. 

   Piemineklis tapis pēc dzejnieka brāļa meitas Guntas Kraukles iniciatīvas, pateicoties dzejnieka brāļa mazbērnu Artūra Kraukļa un Patricijas Princes, dzim. Kraukles finansiālajam atbalstam. Pieminekļa autors – jaunais tēlnieks Edgars Kvjatkovskis.

   "Edgars Kvjatkovskis ieguvis bakalaura grādu tēlniecībā LMA un šobrīd turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūrā Tēlniecības apakšnozarē. Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros studējis Minhenes Mākslas akadēmijā. Grupu izstādēs, simpozijos un konkursos, Latvijā un ārpus tās, piedalās kopš 1998. gada. 2004. gadā ieguvis 1. vietu Latvijas tēlnieku granīta simpozijā. Kopš 2007. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs",  stāstīts Jāņa Akuratera muzeja lapā portālā draugiem.lv.

   Kā zināms, Jānis Ziemeļnieks  1914. gada beigās sācis strādāt par fotogrāfa mācekli Dāvja Spundes foto darbnīcā Strenčos, bet no 1915. līdz 1918. gadam strādājis par fotogrāfu. Paralēli fotogrāfa darbam rakstījis dzejoļus. J. Ziemeļnieks ir romantiskās dzejas tradīcijas aktualizētājs, piedāvājot 20.gs. pirmajai pusei raksturīgā melanholiskā, rezignējošā un arī pašironiskā cilvēka pasaules redzējumu. J. Ziemeļnieka dzejas pamattēma – mīlestība.

   Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

  

 
 
      Atpakaļ