Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
59735

AICINĀM BALSOT PAR PROJEKTU IDEJĀM STRENČU NOVADĀ!
29.07.2015


      Jau tika informēts, ka šobrīd top biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" jaunā plānošanas perioda Vietējās attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam. Paredzams, ka 2016. gada pavasarī varētu notikt LEADER projektu iesniegšana, tāpēc nepieciešams noskaidrot, kādas projektu idejas, jūsuprāt,  ir prioritāras Strenču novadā.

 Šodien, 29. jūlijā www.strencunovads.lv, pēc Plānošanas un attīstības un  nodaļas iniciatīvas, ievietota interaktīvā aptauja par LEADER projektu idejām Strenču novadā. Aicinām būt aktīviem un izteikt savu viedokli! Aptauja atrodama mājas lapas labajā pusē zem kalendāra.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 
 
      Atpakaļ