Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

AICINA PIEVIENOTIES BRAUCIENAM UZ LIKTEŅDĀRZU!
05.06.2017


Strenču novada represēto biedrība aicina pievienoties braucienam uz LIKTEŅDĀRZU!

2017. gada 17. jūnijā

Izbraukšana no Strenču centra laukuma plkst. 12.00

Likteņdārzā – interesantas tikšanās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem – vēsturnieks Uldis Neiburgs, rakstniece Biruta Eglīte, vīru kopa “Vilki”, Sandra Kalniete, Toms Grēviņš, brāli Auškāpi, RTU koris un deju kolektīvi u.c.

Digitālās ekspozīcijas atklāšana,

Došanās mājup no Likteņdārza ap plkst. 21.00

 

Aicinām pieteikties pie Antras Strenču bibliotēkā vai zvanot Dzintrai Lezdiņai, t. 29361073
 
      Atpakaļ