Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
49603

ADVENTA DIEVKALPOJUMS UN KONCERTS
21.11.2014


30. novembrī plkst. 14:00

Strenču ev. lut. baznīcā

Adventa dievkalpojums un koncerts

Latvija Statoil jauktais koris

CANTUS FORTIS

diriģents Ivars Cinkuss

Koncertā skanēs Kamila Sensāna

"ZIEMASSVĒTKU ORATORIJA" 
 
      Atpakaļ