Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

3. ADVENTA DIEVKALPOJUMS STRENČU BAZNĪCĀ
07.12.2016


Svētdien, 11. decembrī plkst. 14.00

Strenču ev. lut. baznīcā 

3. ADVENTA DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojumā piedalās Valmieras Svētā Pētera ev. lut. draudzes koris 

Visi mīļi aicināti! 
 
      Atpakaļ