Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Uzmjdarbba

UZMJDARBBA STRENU NOVAD

STRENU NOVAD REISTRTIE UZMUMI LAST EIT
 
 
Galvens uzmjdarbbas nozares Strenu novad ir:

  • Kdras ieguve un prstrde
  • Gargs veselbas aprpe
  • Mesaimniecba
  • Lauksaimniecba
  • Kokapstrde
  • dinanas pakalpojumi

 ______________________________________________________________

Akciju sabiedrba SEDA"

 

 

 

 

 

AS Seda ir viens no lielkajiem kdras raotjiem un eksporttjiem Latvij. Uzmums tika izveidots 1954. gad, bet 1993. gad prveidots par akciju sabiedrbu Apsaimniekoto purvu platba ir 2 tkstoi hektru. Uzmuma rcb ir iekrtas, kas nepiecieamas kdras substrta raoanai un iepakoanai polietilna maisos vai BIG BAGS, k ar iekrtas griezts snu kdras raoanai un sadalanai frakcijs pa 0-10 mm, 10-20 mm un 20-40 mm. Uzmumam ir plaa pieredze kdras produktu transportan un prdoan. Prdoanas nolkos kdru transport konteineros un k beramo kdru, izmantojot jras un sauszemes transportu. 

Skolas laukums 1, Seda,
Strenu novads,
Latvia, LV-4728 

Tel.: +371 64722113

Informcija: www.seda.lv

 _______________________________________________________________

Valsts SIA "STRENU PSIHONEIROLOISK SLIMNCA"    

E-pasts: info@strencupns.lv
Fakss: 64707215
Uzemanas nodaa tel.: 64731597
Slimncas uzemanas darba laiks: 00 24
Administrcijas darba laiks: Darbadiens 8:00-12:00/12:30-16:30
Administrcija tel.: 64731340; 
Kontaktpersona par viesncu - Dace Vanaga tel.: 20281058 

Valkas iela 11, Streni,

Strenu novads,LV-4730

Strenu psihoneiroloisk slimnca ir tradcijm bagta rstniecbas iestde, kas sniedz stacionru paldzbu ar psihiskm slimbm slimiem pacientiem. Slimnc ir pieejams ar plas rehabilitcijas pakalpojumu klsts - psihologa, mzikas terapeita, kustbu terapeita un ergoterapeita pakalpojumi. Slimnc veic ar ambulators tiesu psihiatrisks ekspertzes.

Informcija: www.strencupns.lv

 

 _______________________________________________________________

 

SIA "Rado  dizaina darbnca  - LIRE" - izanas pakalpojumi

 

SIA Rado dizaina darbnca LIRE papildus izanas pakalpojumiem piedv :

-          printanas pakalpojumus

broras,  plaktus, ielgumus, Dvanu kartes, viztkartes, uzlmes, fotogrfijas;

-          termodrukas pakalpojumus (attla prneana) uz T-krekliem, cepurm un krztm.

Valkas iela 1, Streni, Strenu novads., LV 4730 http://www.lire.lv/

 

SIA "LIRE" friztava - skaistumkopanas, friziera pakalpojumi

Valkas iela 1, Streni, Strenu novads LV - 4730 

_______________________________________________________

Z/S VECKKURI - Plu pag., Strenu nov., LV - 4727

/ vairk informcijas www.manspiens.lv /

 

Kontakti

   epiens@inbox.lv
   +371 29243070
   +371 28617969
   Cli, Jrcnu pagasts, Strenu novads, LV-4715

Veckkuri - Vidzemes veiksmes ststs:  http://www.vidzemesstasti.lv/tales/980190979?locale=lv