Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Sociālais dienests

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

 

STRENČU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA PERSONAS, KURĀM NEPIECIEŠAMI SOCIĀLIE PAKLAPOJUMI, PIEMĒRAM - KRĪZES CENTRS, NAKTS PATVERSME, ĀRSTĒŠANĀS NO ALKOHOLISMA VAI CITĀM ATKARĪBĀM, KĀ CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS UPURIM, VĒRSTIES PIE JEBKURA NO STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKIEM. AICINĀM VĒRSTIES SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ ARĪ PERSONAS, KURAS ŠOBRĪD NAV IZPRATUŠAS SAVAS PROBLĒMAS, VAI NEZIN RISINĀJUMU SAVĀM PROBLĒMĀM, JA PROBLĒMAS RISINĀŠANA NEBŪS SOCIĀLĀ DIENESTA KOMPETENCĒ, TAD TIKS SNIEGTS INFORMATĪVS ATBALSTS, KUR PERSONAI VĒRSTIES PĒC PALĪDZĪBAS.


Sociālā dienesta vadītāja 
Inguna Ozola, Valkas ielā 16, Strenčos 
Pirmdienās 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
tālr. 64715617, 26171133,
 
 
Sedas pilsētas sociālā darbiniece
Trešdienās 9.00 - 11.00 
Inguna Ozola 26171133,

Jērcēnu pagasta sociālā darbiniece

Amanda Vilkaste 64715668;26171122 
e-pasts:  amanda.vilkaste@strencunovads.lv

 
Plāņu pagasta sociālā darbiniece

Katra mēneša 1. un 3. ceturtdiena 9.30 - 11.30

Inguna Ozola 26171133,

e-pasts: socialais.dienests@strencunovads.lv

 

Atbalsta centrs “Liepugatves” 

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA STRENČU NOVADĀ lasīt šeit

STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN FUNKCIJAS lasīt šeit

STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS lasīt šeit

STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOTEIKUMI PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU lasīt šeit 

 

Par valsts finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem vairāk informācijas, sekojot šīm mājas lapu saitēm: 

http://www.siva.gov.lv/aktualitates.html

http://www.lm.gov.lv/

kā arī individuāli vēršoties Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem.

KĀRTĪBA PAR LŪGUMU, PRIEKŠLIKUMU, SŪDZĪBU VAI JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANU STRENČU NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ lasīt šeit   Vairāk informācijas: http://likumi.lv/doc.php?id=164501

PAKALPOJUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM lasīt šeit

STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRSHĒMA lasīt šeit

STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU PIEŅEMŠANAS LAIKI lasīt šeit

STRENČU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS lasīt šeit

VARDARBĪBĀ CIETUŠO BĒRNU REHABILITĀCIJAS CENTRU KONTAKTINFORMĀCIJA lasīt šeit  

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Strenču novadā"