Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

CHRISTA - kultūra un mantojums

 

Projekts:  CHRISTA- Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

Atbalsta fonds: Interreg Europe

Īstenošanas periods: 01.05.2016.-30.03.2020.

Projekta mērķis: Aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu palielināšanu.

Projekta aktivitātes:

Uzlabot vietējās/ reģionālās attīstības stratēģijas un rīcības plānus, saskaņā ar ES politikas un Eiropa 2020 mērķiem, deviņos galamērķu reģionos; izstrādāt Kultūras tūrisma Rīcības plānu tā īstenošanai un ieviešanai Vidzemē.

Projekta partneri:

Projektā iesaistīti partneri no 10 Eiropas valstīm. Latvijā projekta ieviesējs ir Vidzemes Tūrisma asociācija, kas projektu realizēs kopā ar 13 partneriem Latvijā, tai skaitā, Strenču novada pašvaldību.

Pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijas laikā: EUR  1 928,10

Projekta vadītāja: Kristīne Lāce, Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu vadītāja, t.: 64715667,

e-pasts: kristine.lace@strencunovads.lv

JAUNUMI 

31.10.2016.

 Projekta CHRISTA seminārā prezentēts par Gaujas plostnieku tradīciju

 20. oktobrī Turaidas muzejrezervātā norisinājās projekta CHRISTA seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums - tūrisma produkta pievienotā vērtība”, kurā piedalījās arī domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja Kristīne Lāce. Seminārā tika diskutēts par kultūras (īpaši nemateriālā kultūras) mantojuma lomu un nozīmi tūrisma produktu piedāvājumu attīstībā. Semināra dalībnieki iepazīstināti arī ar Gaujas plostnieku tradīciju, kas tika pieteikta šī gada Eiropas kultūras un tūrisma tīkla (ECTN) apbalvojumam kā labās prakses piemērs nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Seminārā tika uzklausīta arī citu ECTN konkursa kandidātu pieredze, tai skaitā ECTN galvenās balvas ieguvēja - Turaidas muzejrezervāta - nemateriālā mantojuma piemēri.

Vairāk par semināra norisi un prezentācijas Vidzemes Tūrisma asociācijas mājas lapā: http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/nemateriala-kulturas-mantojuma-seminars-turaida.html

Prezentācija par Gaujas plostnieku tradīciju šeit

04.10.2016. 

 

Aizvadīts projekta CHRISTA starptautiskais seminārs

un ECTN konference

No 22. līdz 24. septembrim Portugālē, Ave reģiona pilsētā Gimaraešā tika aizvadīts pirmais starptautiskais projekta CHRISTA tematiskais darba seminārs, kura ietvaros norisinājās arī Eiropas Kultūras tūrisma tīkla (ECTN - European Cultural Tourism Network) konference un balvas „Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016” (Award for „Destination of Sustainable Cultural Tourism 2016”) pasniegšana. Projekta pasākumā piedalījās arī Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons. Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu vadītāja Kristīne Lāce jūlija sākumā iesniedza pieteikumu ECTN balvai par Gaujas plostnieku tradīciju kā ilgtspējīgu kultūras tūrisma galamērķi un saņēma apstiprinājumu par atbilstību konkursa nolikumam, tādējādi pašvaldība tika izvirzīta kā viena no ECTN balvas kandidātiem. ECTN balvu 23 pieteikumu konkurencē šogad saņēma Turaidas muzejrezervāts. Papildus projekta CHRISTA semināram, Portugālē tika aizvadīta arī tehniskā vizīte 48 km garajam portugāļu zaļajam ceļam Ecopista do Dão, kuras laikā tika izvērtēta zaļā ceļa infrastruktūra un gūtas jaunas idejas kā uzlabot Vidzemē esošo zaļo ceļu stāvokli un pieejamo infrastruktūru.

Šī gada 1.maijā Strenču novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar Vidzemes Tūrisma asociāciju par dalību projektā CHRISTA. Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu palielināšanu.

Vairāk informācijas par CHRISTA starptautisko semināru un ECTN konferenci Portugālē Vidzemes Tūrisma asociācijas mājas lapā:

http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/aizvadits-projekta-christa-starptautiskais-seminars-un-ectn-konference.html

 

Plašas fotogalerijas apskatāmas Facebook:

https://www.facebook.com/Vidzemecom/photos/?tab=album&album_id=1373269842703468

https://www.facebook.com/Vidzemecom/photos/?tab=album&album_id=1373340106029775