Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Pavaldba

STRENU NOVADA PAVALDBA

Strenu novada pavaldbas administratvais centrs atrodas Valkas iel 16, Streni, Strenu novads
Novada pavaldbas teritorijai ir ds iedaljums:
Streni- novada pilsta;
Seda- novada pilsta;
Jrcnu pagasts - novada pagasts;
Plu pagasts - novada pagasts.

 

Kontaktinformcija:

Tlr:  64715610
Fax:  64715619
Adrese:
Strenu novada dome
Valkas iela 16, Streni, Strenu nov., LV-4730
e-pasts:
 
dome@strencunovads.lv

 

Re. Nr.:90009116346
Norinu konti:

A/ S Swedbank , konts LV 44HABA0551025830131

A/S SEB Banka, konts LV28UNLA0050014316383

A/S SEB Banka, konts LV81UNLA0050014319309

Valsts kase, konts LV51TREL9807180941810

 

Ziedojumu un dvinjumu  konts A/ S Swedbank  LV14HABA0551025830089

 

Pavaldb nav pavaldbas aentras.
 
Pavaldba ir kapitldau turtja ds kapitlsabiedrbs:

Pavaldbai nav kapitldau  privtajs kapitlsabiedrbs.

Pavaldba ir dalbnieks ds biedrbs (nodibinjumos);

  • Latvijas Pavaldbu savienba; www.lps.lv 
  • Lauku partnerba Ziemegauja; www.zgauja.lv
  • Latvijas piu un muiu asocicija; www.pilis.lv
  • Latvijas Britiesas asocicija;
  • biedrba VARICIJA;
  • biedrba Gaujas plostnieki;
  • biedrba Cinema Island SEDA;
  • Latvijas Pavaldbu apvienba Sabiedrba ar dvseli-Latvija


 STRENU NOVADA PAVALDBAS PRETKORUPCIJAS PASKUMU PLNS 2016. - 2018. GADAM
   

 last eit: Strenu novada pavaldbas pretkorupcijas paskumu plns 2016. - 2018. gadam