Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Pasākumu plāns

Pasākumu plāns 2017. gadam 

 Pasākums Laiks Vieta
 Jaungada  balle 01.01.  Sedas KN
 Masļeņica 26.02. Sedas KN
 Teātra izrāde   Plāņu TN
 Pašdarbieku koncerts- balle "Novadvision" 25.02. Strenču novada KC 
 Sieviešu dienas koncerts - P.Fomkins 11.03.  Sedas KN
 Pasākums "Vēstules vējā" 18.03 Plāņu TN
 Lielā diena - pavasara saulgrieži 19.03. Jērcēnu TN
 Represēto piemiņas diena 25.03. Strenču novada KC
 "Pingvīnu trakās Lieldienas" 16.04. Birzītē
 Mazo vokālistu konkurss "Pavasara cīrulītis" 23.04. Strenču novada KC
 Koncerts "Mūs vieno dejas solis" 22.04. Sedas KN
 Valpurģu nakts 30.04. Jērcēnu TN
 Latviešu labāko dziesmu duelis 4.05. Strenču novada KC
 20. Gaujas Plostnieku svētki "Pa Gaujas lokiem" 20.05. Strenčos
 Novada bērnu svētki 1.06. Pie Sedas KN
 Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem 14.06. Jērcēnu TN
 Vasaras saulgrieži 20.06. Jērcēnmuižas parkā
 Brīvdabas izrāde "Šveika dēkas" 22.06. Strenču brīvdabas estrādē
 Jāņu ielīgošana 17.06. Pie Plāņu TN
 Parka svētki 8.07. Jērcēnmuižas parkā
 Saimnieču diena 22.07. Plāņu TN
 Strenču novada svētki 5.08. Strenčos
 Sedas svētki 26.08. Pie  Sedas KN
 "Birzītes" dārza svētki 9.09. Birzītē
 Leģendu nakts Jērcēnmuižā 28.10. Jērcēnu TN
 Lāčplēša diena 11.11. Strenčos
 Valsts svētku pasākums  16.11. Sedas KN
 Valsts svētku pasākums  16.11. Plāņu TN
 Konkurss "Es arī mīlu tevi, Latvija!" 18.11. Jērcēnos
 Valsts svētku pasākums 17.11. Strenču novada KC
 Novada egļu iedegšana 10.12. Visā novadā
 Labdarības koncerts 17.12. Strenču novada KC
 Ziemas saulgrieži  23.12. Jērcēnmuiža
 Ziemassvētki Plāņos 15.12. Plāņu TN
 Vecgada vakars Strenčos 31.12. Strenčos
 Vecgada salūts Sedā 31.12. Sedā