Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Izglītība

"IZGLĪTĪBA - VIENĪGAIS DIEVIŠĶAIS UN NEMIRSTĪGAIS MŪSOS,  UN DIVAS LIETAS - SAPRĀTS UN VALODA - IR LABĀKAIS CILVĒKĀ"
                                                                                                            /Plutarhs/

 

STRENČU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES:

  • STRENČU NOVADA VIDUSSKOLA

Struktūrvienība: SEDAS FILIĀLE

  • STRENČU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MINKĀNS"

Struktūrvienība: "DZĒRVĪTE" SEDĀ

  • STRENČU MŪZIKAS SKOLA

 

Izglītības, kultūras un sporta speciāliste -

 Liene Krūmiņa, tālr. 64715640, e-pasts: liene.krumina@strencunovads.lv