Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Izgltba

"IZGLTBA - VIENGAIS DIEVIAIS UN NEMIRSTGAIS MSOS,  UN DIVAS LIETAS - SAPRTS UN VALODA - IR LABKAIS CILVK"
                                                                                                            /Plutarhs/

 

STRENU NOVADA IZGLTBAS IESTDES:

  • STRENU NOVADA VIDUSSKOLA

Struktrvienba: SEDAS FILILE

  • STRENU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE "MINKNS"

Struktrvienba: "DZRVTE" SED

  • STRENU MZIKAS SKOLA

 

Izgltbas, kultras un sporta speciliste -

 Liene Krmia, tlr. 64715640, e-pasts: liene.krumina@strencunovads.lv