Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

 

Vai Strenču pilsētas centra parkā ir nepieciešama pārvietojamā tualete?
Jā, noteikti! 55.77 55.77 %
Nē, nav nepieciešama. 36.54 36.54 %
Tā jāpārvieto uz citu vietu. 7.69 7.69 %
Kopā nobalsojuši: 52