Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

 

Vai Strenču pilsētas centra parkā ir nepieciešama pārvietojamā tualete?
Jā, noteikti! 55.77 55.77 %
Nē, nav nepieciešama. 36.54 36.54 %
Tā jāpārvieto uz citu vietu. 7.69 7.69 %
Kopā nobalsojuši: 52