Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Maksas pakalpojumi

                                                                                            

 

1.     Izmaksas biroja tehnikas Canon IR C2220i lietošanai

Apstiprinātas 17.06.2015. 

 

Biroja tehnikas Canon IR C2220i lietošanas izmaksas

Fiziskām un juridiskām

personām,

EUR (bez PVN)

Kopēšana, drukāšana (drukas pārklājums līdz 20%)

 

A4 formāts 1 lapas puse- melnbalta

0.03

A4 formāts abas lapas puses- melnbaltas

0.05

A4 formāts 1 lapas puse- krāsaina

0.08

A4 formāts abas lapas puses- krāsainas

0.15

A3 formāts 1 lapas puse- melnbalta

0.05

A3 formāts abas lapas puses- melnbaltas

0.09

A3 formāts 1 lapas puse- krāsaina

0.11

A3 formāts abas lapas puses- krāsainas

0.21

________________________________________________________________________________________ 

PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKIE PAKALPOJUMI

Apsaimniekošanas maksa pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām

 Ar 2012. gada 1.jūliju apsaimniekošanas maksa pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām EUR 0.14/m2 .

Ar 01.01. 2015. apsaimniekošanas maksu nenosaka šādām dzīvojamām mājām Jērcēnu pagastā: "Vecjērcēni", "Skoliņas", "Rubeņi", "Krustuļi", "Mežstrenči". Plāņu pagastā : "Jaunvišķi".

Strenču novada dome sniedz ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus: dzeramā ūdens piegādi, kanalizācijas novadīšanu un asenizācijas pakalpojumus visā Strenču novada administratīvajā teritorijā un  apstiprina  šādus tarifus Strenču novada administratīvajā teritorijā:

1. Juridiskām un fiziskām personām ar 2015.gada 1.aprīli Strenču pilsētā  apstiprināti šādi ūdensapgādes pakalpojumu tarifi (bez PVN):
1.1.  EUR 1,10  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
1.2.  EUR 4,26 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

2. Juridiskām un fiziskām personām ar 2015.gada 1.aprīli Strenču pilsētā apstiprināti šādi kanalizācijas pakalpojumu tarifi (bez PVN):
2.1.  EUR 1,54 par 1 m3 , ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
2.2.  EUR 4,77  no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts skaitītājs).

3. Juridiskām un fiziskām personām ar 2014.gada 1.jūliju Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā apstiprināti šādi ūdensapgādes pakalpojumu tarifi (bez PVN):
3.1.  EUR 0,81  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
3.2.  EUR 3,10 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

4. Juridiskām un fiziskām personām ar 2014.gada 1.jūliju Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā apstiprināti šādi kanalizācijas pakalpojumu tarifi (bez PVN):
4.1.  EUR 1,36 par 1 m3,  ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
4.2.  EUR 4.22 no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts skaitītājs)

5.  Sedas pilsētas administratīvajā teritorijā ar 2013. gada 1. februāri:   

Juridiskām un fiziskām personām, kam ir ūdens skaitītājs (bez PVN):

5.1. par ūdensapgādi EUR 0,43 m3 

5.2. par kanalizāciju: EUR 0,83 m3 

Juridiskām un fiziskām personām, kam nav ūdens skaitītājs (bez PVN):

5.3. par ūdensapgādi EUR 2,13 par 1 personu  

5.4. par kanalizāciju: EUR 4,13 par 1 personu

6.  Plāņu pagasta Plāņu ciemā ar 2012. gada 1. oktobri  šādus ūdensapgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):

6.1. EUR 0,84 par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem); 

6.2. EUR 3,26 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);  

6.3. par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens skaitītāja EUR 14,23 mēnesī

7. Plāņu pagasta Plāņu ciemā ar 2012. gada 1. oktobri  šādus kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):

7.1. EUR 1,28 par 1 m3 ja uzstādīts ūdens skaitītājs; 

7.2 EUR 4,37 no viena iedzīvotāja mēnesī, ja nav uzstādīts skaitītājs.

8. Jērcēnu pagasta administratīvajā teritorijā

Juridiskām un fiziskām personām ar 2012. gada 1. jūliju Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā  ūdensapgādes pakalpojumu tarifi (bez PVN):

8.1. EUR 1,14 par 1mūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);

8.2. EUR 4,41 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

8.3. par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens skaitītāja EUR 14,23 mēnesī.

Juridiskām un fiziskām personām ar 2012. gada 1. jūliju Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā šādus kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):

8.4. EUR 1,91 par 1 mja uzstādīts ūdens skaitītājs;

8.5.  EUR 5,92 no viena iedzīvotāja mēnesī ja nav uzstādīts skaitītājs.

9. Asenizācijas pakalpojumu tarifi

Apstiprināt Strenču novada pašvaldības automašīnas GAZ-3307, valsts Nr. AV 8901 asenizācijas pakalpojuma izcenojumu (bez PVN)

 • par 1 m3   EUR 5,14

 • par 1 km EUR 0,50

  10. Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes remonta pakalpojuma izcenojums par 1 stundu (bez PVN) - EUR 6,24

  11. Namdara, galdnieka un elektriķa pakalpojuma izcenojums par 1 stundu (bez PVN) - EUR 6,19

   

 • _____________________________________________________________________

   

  Izcenojumi zāles pļaušanai

  Apstiprināti 17.06.2015. 

  Zāles pļaušana ar rotācijas pļaujmašīnu (MTZ) – 23,48 EUR/st. (bez PVN
  Zāles pļaušana ar rotācijas pļaujmašīnu (T-40) – 16,50 EUR/st. (bez PVN)

        Noteikt maksu par nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā- pēc faktiskā ceļā pavadītā laika:
  Traktoram MTZ - 21,34 EUR/st. (bez PVN);
  Traktoram T-40 - 14,85  EUR/st. (bez PVN).

        Minimālais laika iedalījums pakalpojuma sniegšanai ir pusstunda (30 min).

  _______________________________________________________________________________________ 

  STRENČU PIRTS - J. Ziemeļnieka ielā 13

   DARBA LAIKS:

  Sestdienās no 10.00 - 22.00 /biļetes - 21.00/

  CENAS ar 01.01. 2014.:

  Pieaugušajiem - EUR 3,50

  Pensionāriem - EUR 2,50

  Bērniem līdz 7 gadu vecumam - par brīvu

  Bērniem no 7 - 15 gadu vecumam - EUR 2,00

  _____________________________________________________________________

  KAPSĒTU PAKALPOJUMI ar 01.09. 2011.

  Maksa par vienu kapa vietu (3.75 m2 -2,5 x 1,5 m) EUR 21,34 (bez PVN )

  Maksa par kapličas izmantošanu - EUR 4,27 (bez PVN) diennaktī nelaiķa uzglabāšanai;

  EUR 7,11 (bez PVN) bēru ceremonijai.  

  Maksa par celiņu rotāšanu ar skujām EUR 4,27 (bez PVN)

   _____________________________________________________________________

   

   

   NOTEIKUMI PAR STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEDZĪVOJAMO TELPU NOMU 21.09.2011. lasīt šeit

   

   

  Pielikums Nr.1

  Noteikumiem „Par Strenču novada

   pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”

  Izmantojamo telpu nomas maksas Strenču novadā

  Novadā nedzīvojamo telpu noma  m2

  Izmantošanas veids

  Cena bez PVN

  EUR

  Rūpniecības preču veikali, būvmateriālu veikali un saimniecības preču veikali, floristikas veikali, keramikas-suvenīru  veikali, komisijas veikali.

  EUR 2.13

  Sabiedriskās ēdnīcas, bezalkohola kafejnīcas, grāmatu veikali, pārtikas  un sadzīves veikali, aptiekas un optikas veikali.

  EUR 1.42

  Pakalpojumi

   - ārstnieciskie pakalpojumi

  EUR 0.71

  EUR  0.43

  Garāžas, atsevišķas noliktavas, saimniecības

  ēkas-palīgēkas

  EUR 0.21

  Telpas bezpeļņas sabiedriskām organizācijām, apvienībām un biedrībām, mākslas saloniem un skolām, kinoteātrim, izglītības, kultūras un mākslas iestādēm, maksas sabiedriskām tualetēm, garāžām, invalīdu, pensionāru un represēto sabiedrisko organizāciju transportam.

  EUR 0.28

  Pašvaldības pakļautībā esošām iestādēm telpas  bez maksas

   

   

  Pielikums Nr.2

  Noteikumiem „Par Strenču novada

   pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”

   

  Strenču kultūras nama sniegto pakalpojumu maksa

  N.p.k.

  Pakalpojums

    Izcenojums  bez PVN

  EUR

  1.  

  Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 14.23 par stundu

  1.  

  Mazā zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 8.54  par stundu

  1.  

  Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm gan bērnu, gan pieaugušo auditorijai.

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Lielā zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR  9.96 par stundu

  1.  

  Mazā zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR 4.27 par stundu

  1.  

  Lielā zāle tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 8.54 par 1x

  1.  

  Mazā zāle tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 4.27 par 1x

  1.  

  Telpu noma Strenču novada domes pakļautībā esošām iestādēm

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma labdarības un bezpeļņas pasākumiem novada iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju sapulcēm vai konsultāciju nolūkā iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Lielās zāles noma diskotēkām un deju vakariem

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Lielās un mazās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nometņu laikā

  EUR  0.71 no dalībnieka dienā

  1.  

  Lielās zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR 28.46  par stundu

  1.  

  Mazās zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR 21.34 par stundu

   

  Pielikums Nr.3

  Noteikumiem „Par Strenču novada

   pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”

   

  Plāņu tautas nama sniegto pakalpojumu maksa

  N.p.k.

  Pakalpojums

  Izcenojums bez PVN

  EUR

  1.  

  Lielā zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 11.38 par stundu

  1.  

  Mazā (izstāžu) zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 7.11 par stundu

  1.  

  Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm gan bērnu, gan pieaugušo auditorijai.

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Lielā zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR 2.85 par stundu

  1.  

  Mazā (izstāžu) zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR   2.85 par stundu

  1.  

  Lielā zāle tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 2.85 par 1x

  1.  

  Mazā zāle tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 2.85 par 1x

  1.  

  Telpu noma Strenču novada domes pakļautībā esošām iestādēm

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma labdarības un bezpeļņas pasākumiem novada iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju sapulcēm vai konsultāciju nolūkā iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Lielās zāles noma diskotēkām un deju vakariem

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Telpu noma nometņu laikā

  EUR 0.71 no dalībnieka dienā

  1.  

  Lielās zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR  28.46 par stundu

  1.  

  Mazās zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR 21.34 par stundu

   

  Pielikums Nr.4

  Noteikumiem „Par Strenču novada

   pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”

   

  Jaunklidža saieta nama sniegto pakalpojumu maksa

   

  N.p.k.

  Pakalpojums

  Izcenojums bez PVN

  EUR

  1.  

  Telpu noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 14.23 par stundu

  1.  

  Telpu noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm gan bērnu, gan pieaugušo auditorijai.

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Telpu noma privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR  14.23 par stundu

  1.  

  Telpu noma tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 2.85 par 1x

  1.  

  Telpu noma Strenču novada domes pakļautībā esošām iestādēm

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma labdarības un bezpeļņas pasākumiem novada iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju sapulcēm vai konsultāciju nolūkā iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma politiskiem pasākumiem

  EUR 21.34 par stundu

   

  Pielikums Nr.5

  Noteikumiem „Par Strenču novada

   pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”

   

   

   

  „Jērcēnmuižas” sniegto pakalpojumu maksa

   

  N.p.k.

  Pakalpojums

  Izcenojums bez PVN

  EUR

  1.  

  Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 14.23 stundu

  1.  

  Mazā (kamīnzāles) zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 8.54  par stundu

  1.  

  Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm gan bērnu, gan pieaugušo auditorijai.

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Lielā zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR 7.11 par stundu

  1.  

  Mazā (kamīnu) zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR 4.27 par stundu

  1.  

  Telpu noma tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 2.85  par 1x

  1.  

  Telpu noma Strenču novada domes pakļautībā esošām iestādēm

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma labdarības un bezpeļņas pasākumiem novada iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju sapulcēm vai konsultāciju nolūkā iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Lielās zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR 28.46 par stundu

  1.  

  Mazās zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR  21.34 par stundu

   

  Pielikums Nr.6

  Noteikumiem „Par Strenču novada

   pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”

   

   

  Sedas kultūras nama sniegto pakalpojumu maksa

  N.p.k.

  Pakalpojums

    Izcenojums  bez PVN

  EUR

  1.  

  Zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

  EUR 14.23 par stundu

  1.  

  Zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm gan bērnu, gan pieaugušo auditorijai.

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām- vienreizēja pasākuma organizēšanai.

  EUR  9.96 par stundu

  1.  

  Zāle tirdzniecībai ar dažādām precēm

  EUR 8.54 par 1x

  1.  

  Telpu noma Strenču novada domes pakļautībā esošām iestādēm

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma labdarības un bezpeļņas pasākumiem novada iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Telpu noma pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju sapulcēm vai konsultāciju nolūkā iedzīvotājiem

  BEZ MAKSAS

  1.  

  Zāles noma diskotēkām un deju vakariem

  0%-10% no pasākuma ieņēmumiem

  1.  

  Zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nometņu laikā

  EUR  0.71 no dalībnieka dienā

  1.  

  Zāles noma politiskiem pasākumiem

  EUR 28.46  par stundu