Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Strenču novada Kultūras centrs

STRENČU NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču novads, LV- 4730,  tālrunis: 64715630  

Dibināšanas gads: 2010

Vadītāja Liene Krūmiņa, e-pasts: kulturas.centrs@strencunovads.lv

Vadītājas vietniece Sarmīte Caune, mob.t.: 25422684, e-pasts: sarmite.caune@strencunovads.lv

Kultūras darba organizatore Ginta Gailīte, mob. t.: 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Kultūras darba organizatore Arta Šomase, mob. t. 28323986, e-pasts: arta.somase@strencunovads.lv

 

STRENČU NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBAS FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

KULTŪRAS CENTRA NOLIKUMS

Vēsture: Strenču kultūras nams savu darbību sācis 1956. gadā uz vilnas pārstrādes fabrikas drupām uzceltajā ēkā. Pirms vilnas pārstrādes fabrikas ir bijis zirgu stallis.

Misija: Kultūras nams ir savas pilsētas sabiedriskās rosības, kultūrapgaismības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un mākslas vērtību uzturēšanas un piedāvājuma, kā arī atpūtas vieta mūsu pilsētā.

 Strenču kultūras namā darbojas kolektīvi:

 • Senioru dāmu deju kopa „Madaras” – vadītāja Ženija Daudziete, mob. t. 26229318
 • Vidējās paaudzes deju kopa „Tīne” – vadītāja Ineta Lezdiņa, mob.t. 26791950
 • Jauktais koris „Rītu puse” – diriģents Imants Točs, mob. t. 29175804, kormeistare Inga Čukure, mob. t. 29487123
 • Strenču pūtēju orķestris – diriģents Jānis Jansons, mob. t.29820498
 • J. Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris un teātra studija– režisors Andris Liepiņš, mob.t. 26307552;
 • Bērnu deju kolektīvs - vadītāja Ineta Lezdiņa, mob. t. 26791950;
 • Vokālais ansamblis "Melodi`a" - vadītāja Lelde Poruka, mob. t. 22045019 

   

  PLĀŅU TAUTAS NAMS

     "Muiža", Plāņu pagasts, Strenču novads, LV - 4727, tālr.64715659

     Plāņu tautas namā darbojas kolektīvi:

     Jauktais vokālais ansamblis "Vijums"  - vadītāja Jeļena Tēraudkalne

     Līnijdeju kolektīvs "Melnā kafija" - vadītāja Ineta Strauja 

      

  JĒRCĒNU TAUTAS NAMS

  Jērcēnmuiža, Jaunjērcēni , Strenču novads, LV - 4715

  Vēsture: Ir zināms, ka 1877. gadā būvētajā skolas namā, kas bija lepnākais nams pagastā un apkārtnē, ir bijusi arī izrīkojumu zāle. Arī Jaunjērcēnu un Vecjērcēnu muižās bijušas greznas zāles ar skatuvēm. Kluba iestāde sāk darboties 1945.gadā. 

  Jērcēnu tautas namā darbojas :

  Folkloras kopa "Mežābele", vadītāja Arta Šomase, mob.t. 28323986, mākslinieciskā vadītāja Ulla Grīnberga, mob. t. 29323540

   

  SEDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

  Parka iela 21, Seda, Strenču novads, LV 4728

     Sedas kultūras namā darbojas kolektīvi:

    Krievu tautas ansamblis "Sudāruška", vadītāja Jeļena Tēraudkalne, mob. t. 29694567

    Austrumu deju grupa "Arābija", Vadītāja Valentīna Zinkēviča, mob. t. 20071461